Unicare Bo og Omsorg utnytter Omhu til det fulle

Utviklingen i Omhu skjer i samarbeid med våre kunder, vi er avhengig av tilbakemeldinger fra kundene om hvordan Omhu kan gjøre det enda enklere å følge lovverket om journalføring gjennom arbeidsdagen. Det er også viktig at de som trenger å innhente informasjon om tjenestemottakerne skal kunne finne denne informasjonen på en enkel måte. Det mener vi er trygt og forutsigbart for de som mottar tjenester og de som yter tjenester.  

Skrevet av: Ann Iren Moen og Ingvild Kvissel Melbye

Digitalt møte med samarbeidspartner og kunde Unicare Bo og Omsorg

Rett etter ferien hadde vi et møte med de nye superbrukerne i Unicare, der målet for møtet var å bli bedre kjent, slik at vi fortsetter det gode samarbeidet. I møtet fikk vi også snakket om hvordan de syns det har gått å implementere Omhu hos dem det siste året.

Unicare Bo og Omsorg har nå all informasjon rundt tjenestemottaker på en plass, og har derfor arkivert flere permer. For å dra frem noe er funksjonelle analyser i Omhu en av funksjonaliteten de liker godt, “ så mye lettere å få oversikt, og få med de ansatte på å kartlegge godt” sier superbrukeren i Unicare Bo & Omsorg. Vi erfarer at Unicare bruker all funksjonalitet i Omhu, og vi ser resultatet av en god implementeringsplan og god opplæring av ansatte – de utnytter systemet til det fulle. 

Med Omhu kan de bygge opp systemet etter deres behov, få det tilpasset slik at det passer Unicare Bo & Omsorg, samt at det passer godt for hver enkelt tjenestemottaker. Dette er en ny måte å tenke på, det at systemet kan tilpasses dem og ikke at de må tilpasse seg systemet. Etter et års bruk ser de at noe av informasjonen rundt tjenestemottaker kan legges inn en annen plass i Omhu, for å kunne effektivisere og gjøre informasjonen lettere tilgjengelig, også for eksterne for å sikre et godt tverrfaglig samarbeid. 

Vi i Omhu må skryte av jobben Unicare Bo og Omsorg har gjort og gjør. De har jobbet godt med å implementere Omhu, de benytter seg av all funksjonalitet og kommer med ønsker om endringer til oss, noe vi setter stor pris på. 

 

Vi i Omhu er stolte av å ha Unicare Bo og Omsorg som kunde, veldig glade for det tette samarbeidet vi har hatt og skal ha fremover.