Med enkeltindividet i sentrum

Skreddersy Omhu etter ønsket funksjonalitet. Mulighetene er mange.

Omhu for
Miljøterapeutiske tjenester

Omhu er et digitalt fag- og journalsystem skreddersydd for miljøterapeutiske tjenester. Verktøyet er utviklet for å sikre effektivt og målrettet arbeid i tjenestene til personer med kognitive funksjonsvariasjoner.

Les mer

Omhu for
BPA - Brukerstyrt personlig assistanse

Omhu gjør samordning og koordinering av ulike tjenester enkelt. Om du har mange eller få instanser knyttet til en BPA-ordning sikrer Omhu effektiv informasjonsflyt og oppgavefordeling mellom de ansatte og ulike etater.

Les mer

Omhu for
Psykisk helsetjeneste

Med Omhu kan man enkelt invitere nærpersoner og profesjonelle hjelpere inn i et felles nettverk for å styrke samarbeid og kommunikasjon. Med tilgangsstyring samordner du enkelt tjenestetilbudet.

Les mer

Omhu for
Institusjon/enkelttiltak innenfor barnevern

Omhu sikrer god informasjonsflyt mellom ulike instanser. Systemet gir enkelt tilgang til ungdommens mål og tiltaksplan. Verktøyet har flere funksjoner som sikrer godt målrettet miljøarbeid. Dette er lett tilgjengelig på flere flater i en travel hverdag.

Les mer

Omhu for
Helsetjenester

Omhu er et fag- og journalsystem. Gjennom tilgangsstyring kan tilknyttet helsepersonell dokumentere og få informasjon på en sikker og effektiv måte ut fra rollen de har hos tjenestemottaker.

Les mer

Vil du vite mer?

Er du interessert i å vite mer om Omhu sin funksjonalitet? Book en demo, eller ta direkte kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi ser frem til å høre fra deg.

Book demo    Kontakt oss