Vi er her for å hjelpe deg

Tanken bak

I mange år arbeidet jeg i tjenestene til personer med utviklingshemming. Hver dag ergret jeg meg over at fagsystemene ikke sikret tilstrekkelig informasjonsflyt og brukermedvirkning. Derfor tok jeg skjea i egne hender.

Etter mange sene kvelder og tidlige morgener ble drømmen til virkelighet. I 2018 var første versjon av Omhu klar til salg. Med Omhu skal det være enkelt å yte forsvarlige tjenester i tråd med gjeldende lovverk, uansett hvor i helse- og omsorgstjenesten du befinner deg.

Store og viktige aktører har hatt tro på min drøm. Tusen takk til Innovasjon Norge, Forskningsrådet, NTNU, Valdres Sparebank og ivrige pilotkunder for et innovativt samarbeid. Sammen har vi tro på at gode tjenester starter med gode systemer.

Philip Andreas Aspholt-Weisser
Gründer og medeier

Foto: Cathrine Dokken

Våre ansatte

I Weisstech er vi stolte over at vi har et faglig sterkt team med masse kompetanse og erfaring fra ulike deler av helse- og omsorgssektoren. I Omhu-teamet har vi god kunnskap om ulike utfordringer som kundene våre opplever i det daglige, og vi jobber alltid for en løsning på de problemstillingene som oppstår i deres arbeidshverdag. 

Vi hører gjerne fra deg!

Philip Andreas Aspholt-Weisser

Operativ leder

Philip er gründer og idehaver bak Omhu og WeissTech AS. Han etablerte WeissTech AS i mai 2016 og er hovedaksjonær, styremedlem og operativ leder. Philip har lang arbeidserfaring i helsesektoren som miljøarbeider i tilrettelagte tjenester. Du kan lese mer om Philip i historien bak Omhu.

Vegard Hammerstad

Daglig leder

Vegard er daglig leder, aksjonær og styremedlem i WeissTech. Han har bred arbeidserfaring fra forsvaret, maritimt og offshore. Vegard har befalsutdanning fra forsvaret og høyskoleutdanning innen organisasjon, endring og ledelse.

Ellen Myrland

Markeds- og kompetanseutvikler

Ellen er utdannet sykepleier og har de siste 7 årene jobbet med velferdsteknologiske løsninger hos produsenter og forhandlere. Ellen har hatt et stort engasjement for eldreomsorgen og hun ser mange likheter i det miljøterapeutiske arbeidet som gjøres i tilrettelagte tjenester og eldreomsorgen. 

Jan Egil Jægersborg

Teknisk leder

Jan Egil er teknisk leder i WeissTech AS. Han er utdannet IT-ingeniør fra NTNU i Trondheim. Med bred erfaring innen både utvikling og drift av IT-systemer, har han hovedansvaret for systemarkitektur, utvikling og drift av Omhu. Jan Egil finner som regel en løsning på både små og store utfordringer.

Magne Grihamar

Systemutvikler

Magne er systemutvikler i WeissTech AS med utdannelse som dataingeniør fra Høyskolen i Buskerud. Magne har variert erfaring med blant annet flere års erfaring som software engineer i Kongsberg Gruppen og deretter flere roller innen reiselivet. Magne brenner for å finne gode løsninger som gjør hverdagen bedre for våre kunder.

Ann Iren Moen

Kundebehandler

Ann Iren er utdannet helsefagarbeider og hun videreutdanner seg nå i målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming. Hun har arbeidserfaring fra sykehjem, hjemmesykepleien, BPA, hjemmehjelp, bolig for mindreårige asylsøkere og tilrettelagte tjenester. Ann Irens hjertesak er yrkesstolthet uavhengig av utdanning.

Ingvild Melbye

Kundebehandler

Ingvild er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Gjøvik. Hun har arbeidet i både primær- og spesialisthelsetjenesten og rehabilitering. Før hun utdannet seg arbeidet Ingvild på sykehjem, hjemmesykepleien og på legekontor. Etter endt utdannelse jobbet hun på DPS døgnenhet og på Beitostølen helsesportsenter. Ingvilds hjertesak er forebyggende og miljøterapeutisk arbeid.

Marianne Sivertsen

Bedriftsjurist og salgsleder

Marianne er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Hun har videreutdanning i operativ personalledelse, verdibasert ledelse og organisasjonskultur, offentlige anskaffelser og bærekraft. Marianne har blant annet startet opp og drevet en barnevernsinstitusjon, vært avdelingsleder i helse- og omsorgsbolig og jobbet som barnevernskonsulent.

Torstein Lerhol

Styreleder

Torstein er styreleder i WeissTech AS. Han er utdannet lektor i historie, politiker, foredragsholder og regionsjef i Medvind Assistanse. Torstein har dyptgående kunnskap og erfaring med både det offentlige og private markedet vi retter oss mot. Torstein har muskelsykdommen SMA (spinal muskelatrofi), noe som gjør at han tilbringer livet i rullestol.

Omhu leveres av WeissTech AS

Post- og kontoradresse: Tyinvegen 5151, 2975 Vang i Valdres
E-post: post@weisstech.no