Dette skjer hos oss team Omhu

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Stolt helsefagarbeider

Stolt helsefagarbeider

I denne artikkelen formidler vår kundebehandler Ann Iren Moen et brennende ønske om å oppmuntre alle dere flotte helsefagarbeidere der ute til å være stolte over den fantastiske jobben dere gjør. Ann Iren har vært kundebehandler hos oss siden 2021 og er vårt ansikt utad. Bakgrunnen for artikkelen er at hun opplever at det stadig snakkes negativt om sektoren og yrket hun er så stolt av. Hun vil derfor gi alle dere som jobber og står på der ute et skikkelig heiarop.

Jeg ønsker med dette å formidle min stolthet over å være utdannet helsefagarbeider. Ved at jeg viser min stolthet, håper jeg at flere av dere blir stolte over den jobben dere gjør. Kanskje jeg til og med kan inspirere til at flere ønsker å ta fagbrev som helsefagarbeider i fremtiden…

Vi leser ofte i nyhetene om sykepleiermangelen, både nå og i fremtiden. Vi kommer også til å mangle både vernepleiere og helsefagarbeidere, men det blir ikke så ofte formidlet. Hva som er god og forsvarlig omsorg er omdiskutert og en het potet i debattene både i TV og rundt lunsjbordene. Jeg mener at det er mye som kunne vært gjort annerledes. Som for eksempel at skille på lønn burde være større mellom en helsefagarbeider og assistent, at det ble sørget for bedre bemanning og selvfølgelig mye mer. Men det er ikke her jeg ønsker å rette fokuset. Mitt ønske er å få formidlet noe av det som er bra med å ha fagbrev som helsefagarbeider. 

Jeg hadde bestemt meg allerede da jeg søkte på videregående skole at jeg ville jobbe med mennesker. Derfor søkte jeg meg inn på det som nå heter helse- og oppvekstfag. I løpet av skoleåret var det flere bolker med praksis. Jeg fikk være noen uker i en VTA bedrift (varig tilrettelagt arbeid) og der ble jeg sendt på kurs i målrettet miljøarbeid. Dette var veldig lærerikt og spennende for meg. Allerede her visste jeg at målet mitt var å få jobbe i tilrettelagte tjenester. Som så mange andre har det å ha vært ansatt i en kommune gjort til at jeg har jeg vært som en «potet». Jeg har fått lært så mye og møtt mange ulike utfordringer i min arbeidshverdag. I lærlingtiden var jeg innom både sykehjem, tilrettelagte tjenester og hos hjemmesykepleien. Her fant jeg ut at jeg også likte godt det å jobbe i hjemmesykepleien. Det å reise rundt til eldre mennesker som kun ventet på deg akkurat denne dagen, ga meg en følelse av at jeg utgjorde en forskjell i andres liv og hadde en viktig jobb. 

Det er i tilrettelagte tjenester jeg har arbeidet mest og det er der jeg har fått aller mest erfaring. Her gjør du en stor forskjell som ansatt. Du er med tjenestemottakere i deres hverdag og din jobb er å gjøre deres hverdag så god som mulig. Du må bruke all den kunnskapen du har lært på skolen. Du får bruke all den omsorgen som allerede ligger i deg til å observere og gi av deg selv. Du er med på å skape trygghet sammen med tjenestemottaker, dine kollegaer, pårørende, verge og alle andre som har en knytning til tjenestemottaker. Med det gode teamet settes det felles mål som skal nåes på best mulig måte. Sammen med kunnskapsrike kolleger og andre samarbeidspartnere evalueres, endres og sammen nås disse viktige målene. Det å bidra til alt dette ga meg så mye kjærlighet, glede og mestring i yrket mitt. 

Alle smilene man får fra de som mottar tjenester gjør godt og jobben en gjør gir mening. Som helsefagarbeider får du ta del i andre sin hverdag, være med på både oppturer og nedturer. Noen ganger ser man kanskje sitt eget liv i et litt annet perspektiv, ved møtene med mennesker som trenger akkurat deg for at livet skal gå bra. Du er rett og slett viktig!

Som jeg nevner i innledningen får vi ofte høre det negative ved denne jobben. Som for eksempel for lite bemanning, dårlig lønn, at man alltid er til arbeidsgivers disposisjon grunnet små stillinger og for mange arbeidsoppgaver som gjør at de ansatte blir slitne.  

Men; Husk smilene du får tilbake og husk at du gjør en forskjell. En viktig del av jobben vår er også og si i fra om det som ikke fungerer. Så det må vi fortsette med. For at arbeidstakere skal søke seg til stillinger eller til utdanninger må de vite om det som er fint med yrket. Og jeg har så mange fine minner. For eksempel det å jobbe på julaften og kunne bidra til at de som mottar tjenester får en så fin jul som mulig. Det å få være med de som mottar tjenester på ferieturer og mye mer. Jeg vet at teamet mitt skapte en trygg og god hverdag for forskjellige tjenestemottakere i kommunen vår. Det er gode minner som får meg til å smile når jeg tenker tilbake på når jeg jobbet i tjenesten. Det er en meningsfull og viktig jobb. 

Mitt håp er at alle skal kunne blomstre i faget sitt og ha fokus på det som er viktig og motiverende. Jeg ønsker også at vi får snudd fokuset tilbake til at det er fint og meningsfullt å jobbe med mennesker. Om gulvet ikke er vasket, så er det viktigste at tjenestemottakeren har det bra. Misforstå meg rett, det skal være rent og ryddig, men vi må ha større fokus på det å jobbe sammen med mennesket foran oss. Det er jo ikke slik alle steder at fokuset er bare på huslige oppgaver. Men jeg vet hvor fort gjort det er å havne der, om en ikke har et klart mål om hva som er viktig og et team å jobbe sammen med.  

I dag jobber jeg som kundeansvarlig i Weisstech AS. Vi leverer et digitalt fag- og journalsystem. Nå reiser jeg rundt til kunder og lærer de opp i et system som gjør arbeidshverdagen enklere for både kommunale og private aktører innenfor helse og omsorg, tilrettelagte tjenester, BPA og barnevernsinstitusjoner. Systemet sørger for at all informasjon er på en plass, og man kan enkelt jobbe med å nå mål og måle effekten av tiltak på en enkel måte. Dette gir mening for meg som har erfart hvor mye tid administrasjon og ulike kompliserte systemer kan ta av verdifull tid bort fra tjenestemottakerne. 

Nå har jeg også startet på en videreutdanning innen målrettet miljøarbeid. Er du utdannet helsefagarbeider og ønsker mer kunnskap, anbefaler jeg deg å søke deg inn på en fagskole. Gi deg selv muligheten for å lære enda mer. Mitt synspunkt er at en helsefagarbeider med tilleggsutdanning i stor grad kan avlaste vernepleiere og sykepleier med noen av deres mange arbeidsoppgaver. På jobb skal vi være et team som jobber godt sammen og som utfyller hverandre. Et team som viser respekt for ulik kompetanse og som setter pris på hverandres fagkunnskap.

Min oppfordring til alle helsefagarbeidere der ute er: Vær stolt av yrket ditt! Vær stolt helsefagarbeider og spre kunnskap til andre om alt det fine med yrket ditt!

 

Ann Iren Moen 

Stolt helsefagarbeider siden 2013 

Lær mer om Omhu

Stolt helsefagarbeider

Stolt helsefagarbeider I denne artikkelen formidler vår kundebehandler Ann Iren Moen et brennende ønske om å oppmuntre alle dere flotte...

Omhu på Vernepleierkonferansen

Omhu på Vernepleierkonferansen 2023

Fagsterke og innholdsrike dager på Vernepleierkonferansen 2023 har gjort inntrykk på oss i Omhu. Konferansen var et samarbeid mellom Fagfokus og Vernepleierforbundet i Delta. Vi fikk med oss viktige innspill hjem til Valdres fra både gode en- til en- samtaler og gjennom gode foredrag med ulike fagfolk. Denne artikkelen vil løfte frem noen av de fine opplevelsene vi fikk under årets konferanse.  

Spennende og engasjerende fagfolk på årets Vernepleierkonferanse.

Vernepleierens rolle i fremtidens eldreomsorg

Jørn Arve Vold er vernepleier og avdelingsleder på Råde helsehus. Sykehjemmet har tett samarbeid med vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Innlegget var interessant for oss i Omhu, da vi har erfaring med at verktøyet vårt i stor grad også passer inn i eldreomsorgen. Blant annet kan enkel tilgang til registreringer, scatterplot og grafer sikre forsvarlige tjenester i langt større grad enn slik det fungerer mange steder i dag.

Aktiv støtte

Ulf Berge er utdannet vernepleier og førstelektor på Fakultetet for helsefag (VID) vitenskapelig høgskole. Ulf tok deltakerne på konferansen gjennom prinsippene i aktiv støtte; Hva innebærer at hvert sitt øyeblikk har sin mulighet? Hva er lite og ofte? Hvordan gi gradert og tilpasset støtte og hvordan maksimere valg og kontroll? Denne tilnærmingen er også en del av rammeverket til PAS.

De brysomme

Bernt Barstad er stolt vernepleier, sexolog og forfatter. Hans innlegg omhandlet «de brysomme» tjenestemottakerne. De som utfordrer gjennom å gjøre grensesprengende ting, som alltid er i trøbbel og gjerne kommer på kant med loven. Bernt mener at positiv atferdsstøtte (PAS) kan bidra til en kursendring i måten vi forholder oss til denne gruppen tjenestemottakerne i fremtiden. Dette er spennende for oss i Omhu som har et stort fokus på atferdsanalyse og PAS i vårt system.

Perspektivet fra en berg- og dalbane

I Omhu har vi tjenestemottakeren i fokus. Erfaringer fra både hjelpere og de som trenger hjelp er viktig for å videreutvikle verktøyet vårt. Vernepleier Maren Trebler holdt et sterkt og varmt innlegg om perspektivet fra en berg- og dalbane. Hun er en ærlig og utrolig modig dame som har erfart begge sider av hjelpeapparatet. I dag har hun det bra og er seniorrådgiver i Helsedirektoratet. I sitt innlegg på konferansen minnet hun oss på viktigheten av at hjelpere møter folk som trenger hjelp på en god måte.

Livepodcast

Vernepleierpodden inviterte til vernepleierfaglig live-podcast under konferansen. Tema var fag, fremtidens vernepleie og vernepleierrollen i dag. Dette ble et av flere høydepunkt på årets konferanse. Vernepleierpodden finner du på Spotify eller Delta sin hjemmeside. Dere kan høre mer om Omhu i episode #71 på Vernepleierpodden. Hør Vernepleierpodden ta en prat med Philip Aspholt-Weisser her.

Lær mer om Omhu

Omhu på Vernepleierkonferansen

Omhu på Vernepleierkonferansen 2023 Fagsterke og innholdsrike dager på Vernepleierkonferansen 2023 har gjort inntrykk på oss i Omhu. Konferansen var...

UngSOR konferansen 2023

UngSOR konferansen 2023

En av årets viktigste konferanser, UngSOR konferansen, ble gjennomført 9. og 10. februar 2023. Her deltok til sammen godt over 150 deltakere, både digitalt og fysisk.  Det manglet ikke på sterke innlegg og engasjement  for barn og unge med utviklingshemming under disse to dagene i Oslo.

Samarbeid, samordning og barnekoordinator

Helsedirektoratet hadde en gjennomgang av veilederen for samarbeid, samordning og barnekoordinator. Barnekoordinator fra Alta kommune delte av sine erfaringer med hvordan de har gjennomført ordningen. Inntrykket av den nye ordningen er spennende og bra, men det er en forutsetning at den fungerer som tiltenkt. Kommunen får selv velge hvordan de løser rollen i sin kommune. Om dette sikrer at barn får helhetlig og lik tilgang på koordinering, uavhengig av hvor man bor i landet, vil tiden vise.
Like før første innlegg på UngSOR konferansen 2023 i Oslo.

Nasjonalt tilsyn

Helsetilsynet gjennomfører nå et nasjonalt tilsyn med barne og avlastningsboliger. Deltakerne på konferansen fikk høre litt om grunnlaget for og normeringsgrunnlaget for tilsynet.

Sjiraffen kultursenter

Sjiraffen kultursenter er et kultur- og kompetansesenter i Trondheim. Med et enestående engasjement for mestring i fellesskap holdt grunnlegger og teaterpedagog Ragnhild Arntsen et viktig innlegg. Hun fortalte med energi og tydelighet om hvordan de arbeider og om visjonene for kultursenteret. Det er deltakerne som bestemmer det meste på Sjiraffen. Ragnhild snakket om viktigheten av god opplæring uten å legge noe imellom. Sjiraffen tilbyr også kurs og kompetanseheving innen inclusive art og holder ofte workshops i inn- og utland. Vi i Omhu bøyer oss i støvet og heier på Sjiraffene.
En engasjert Ragnhild Arntsen fra Sjiraffen kultursenter .

Seksualitet - også for unge med utviklingshemming

Carina Carlsen fra likestillingssenteret har lang erfaring fra å fremme seksuell helse for og sammen med personer med utviklingshemming. Hun satte fokus på positiv seksualitet som forebyggende arbeid, normer, kjønn og forventninger. Hvordan skal mennesker med utviklingshemming  lære om hva som er god seksuell helse hvis ingen tar følelsene de har på alvor, gir god undervisning og kan snakke på en god og trygg måte om temaet? Dette er et svært viktig tema, også med tanke på andre innlegg under årets konferanse, som satt søkelys på at barn og ungdom med utviklingshemming har en særlig sårbarhet for å bli utsatt seksuelle overgrep.

Vi har også en stemme

Redd Barna og Stiftelsen SOR har fått midler til et prosjekt som skal bidra til å få frem unge med utviklingshemming sin egen stemme. Grete Vandvik fra Redd Barna og Linn Løvlie Slette fra SOR snakket om bakgrunnen for prosjektet, hvorfor tematikken er viktig og ga oss smakebiter på hvordan de jobber med medvirkning.

Inkluderende opplæring

Fagrådet i Downs syndrom Norge presenterte sin veileder med anbefalinger og prinsipper for inkluderende opplæring av elever med Downs syndrom. Veilederen ble lansert på årets konferanse og er et verktøy for alle som er opptatt av inkluderende utdanning.

X-Ray

Etter presentasjonen av veilederen var det tid for et fint møte med X-Ray i Oslo. De viste hvordan de har gått frem for å inkludere mennesker med utviklingshemming i sitt tilbud. Vi fikk se flere spennende produksjoner av kortfilmer og en liten smakebit av forestillingen til dansegruppen til X-Ray. Tema for produksjonene har blant annet vært deltakernes egne tolkninger av menneskerettigheter.

Traumatiserende vold

På dag to fikk deltakerne dypere innsikt i hvor utsatt mennesker med utviklingshemming er for potensielt traumatiserende vold. Arvid Nikolai Kildahl fra Nasjonalt kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse delte kunnskap om hvordan kan man forebygge, kjenne igjen og utforske tegn til vold og  overgrep i det miljøterapeutiske arbeidet. Fra vårt ståsted var dette et meget relevant tema da vi mener et fag- og journalsystem skal legge til rette for godt miljøterapeutisk arbeid. Gode tjenester starter med gode systemer. 

En mors perspektiv

Inger Brokka De Ruiter er mamma til en gutt med autisme. Hun er også lokalpolitiker. I foredraget tok hun med seg perspektivet fra begge disse rollene og reflekterte over tjenester, menneskerettigheter, politikk og selvsagt det å være mamma. Dette var et ekte, sterkt og varmt møte med en mamma som pratet rett fra levra. Takk, Inger.

Stortingsmelding nr. 8 (2022-2023): om utviklingshemmedes menneskerettigheter

Regjeringen la 4. november 2022 frem stortingsmelding om rettighetene til personer med utviklingshemming. Grete Vandvik fra Redd Barna innledet fra meldingen ut i fra et barn og unge perspektiv. Etter gjennomgangen ble det en spennende panelsamtale om innholdet i stortingsmeldingen. Panelsamtalen ble godt ledet av Karl Haakon Sævold som er styreleder i Stiftelsen SOR. Panelet besto av: Anette Drangsholt (leder for Autismeforeningen i Norge), Karianne Hjørnevik Nes (pedagog og mor), Inger Brokka De Ruiter (SV-politiker og mor, Annette Jensen (leder for Handikappede Barns Foreldreforening, HBF), og Paul Chaffey (utvalgsleder for Høyres arbeid med “en bedre hverdag for utviklingshemmede og pårørende”).
Våre dyktige kundebehandlere Ann Iren Moen og Ingvild Melbye på stand under konferansen.

Tik Tok stjerner

Tik Tok stjernene og søstrene Selene Fjellvang Lie og Angelika Fjellvang Lie avsluttet årets konferansen med masse sjarm og varme. Angelika blir snart 17 år og hun går første året på videregående. Storesøster Selene snakket om hvordan det har vært for henne å vokse opp med en søster som er annerledes og Angelika kom med innspill underveis.

Omhu på UngSOR konferansen

Grunnlaget for at Omhu ble startet var et stort engasjement for å sikre bedre tjenester for mennesker med utviklingshemming. Vi deltok derfor selvfølgelig med vårt team og hadde stand på årets konferanse. Vi sitter igjen med mange gode samtaler og innspill fra flotte folk fra alle kanter av landet vårt.

SOR Digital+

Vi anbefaler alle å få med seg hele konferansen! Den er tilgjengelig digitalt, og ved å tegne SOR Digital+ får man tilgang til å streame alle de tre årlige SOR og UngSOR konferansene + spennende fagstoff m.m. Link: sordigital.no

UngSOR konferansen 2023

UngSOR konferansen 2023 En av årets viktigste konferanser, UngSOR konferansen, ble gjennomført 9. og 10. februar 2023. Her deltok til...

Vil du vite mer?

Er du interessert i å vite mer om Omhu sin funksjonalitet? Book en demo, eller ta direkte kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi ser frem til å høre fra deg.

Book demo    Kontakt oss