Omhu på Vernepleierkonferansen 2023

Fagsterke og innholdsrike dager på Vernepleierkonferansen 2023 har gjort inntrykk på oss i Omhu. Konferansen var et samarbeid mellom Fagfokus og Vernepleierforbundet i Delta. Vi fikk med oss viktige innspill hjem til Valdres fra både gode en- til en- samtaler og gjennom gode foredrag med ulike fagfolk. Denne artikkelen vil løfte frem noen av de fine opplevelsene vi fikk under årets konferanse.  

Spennende og engasjerende fagfolk på årets Vernepleierkonferanse.

Vernepleierens rolle i fremtidens eldreomsorg

Jørn Arve Vold er vernepleier og avdelingsleder på Råde helsehus. Sykehjemmet har tett samarbeid med vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Innlegget var interessant for oss i Omhu, da vi har erfaring med at verktøyet vårt i stor grad også passer inn i eldreomsorgen. Blant annet kan enkel tilgang til registreringer, scatterplot og grafer sikre forsvarlige tjenester i langt større grad enn slik det fungerer mange steder i dag.

Aktiv støtte

Ulf Berge er utdannet vernepleier og førstelektor på Fakultetet for helsefag (VID) vitenskapelig høgskole. Ulf tok deltakerne på konferansen gjennom prinsippene i aktiv støtte; Hva innebærer at hvert sitt øyeblikk har sin mulighet? Hva er lite og ofte? Hvordan gi gradert og tilpasset støtte og hvordan maksimere valg og kontroll? Denne tilnærmingen er også en del av rammeverket til PAS.

De brysomme

Bernt Barstad er stolt vernepleier, sexolog og forfatter. Hans innlegg omhandlet «de brysomme» tjenestemottakerne. De som utfordrer gjennom å gjøre grensesprengende ting, som alltid er i trøbbel og gjerne kommer på kant med loven. Bernt mener at positiv atferdsstøtte (PAS) kan bidra til en kursendring i måten vi forholder oss til denne gruppen tjenestemottakerne i fremtiden. Dette er spennende for oss i Omhu som har et stort fokus på atferdsanalyse og PAS i vårt system.

Perspektivet fra en berg- og dalbane

I Omhu har vi tjenestemottakeren i fokus. Erfaringer fra både hjelpere og de som trenger hjelp er viktig for å videreutvikle verktøyet vårt. Vernepleier Maren Trebler holdt et sterkt og varmt innlegg om perspektivet fra en berg- og dalbane. Hun er en ærlig og utrolig modig dame som har erfart begge sider av hjelpeapparatet. I dag har hun det bra og er seniorrådgiver i Helsedirektoratet. I sitt innlegg på konferansen minnet hun oss på viktigheten av at hjelpere møter folk som trenger hjelp på en god måte.

Livepodcast

Vernepleierpodden inviterte til vernepleierfaglig live-podcast under konferansen. Tema var fag, fremtidens vernepleie og vernepleierrollen i dag. Dette ble et av flere høydepunkt på årets konferanse. Vernepleierpodden finner du på Spotify eller Delta sin hjemmeside. Dere kan høre mer om Omhu i episode #71 på Vernepleierpodden. Hør Vernepleierpodden ta en prat med Philip Aspholt-Weisser her.