Gode tjenester starter med gode systemer

Tanken bak

I mange år arbeidet jeg i tjenestene til personer med utviklingshemming. Hver dag ergret jeg meg over at fagsystemene ikke sikret tilstrekkelig informasjonsflyt og brukermedvirkning. Derfor tok jeg skjea i egne hender.

Etter mange sene kvelder og tidlige morgener ble drømmen til virkelighet. I 2018 var første versjon av Omhu klar til salg. Med Omhu skal det være enkelt å yte forsvarlige tjenester i tråd med gjeldende lovverk, uansett hvor i helse- og omsorgstjenesten du befinner deg.

Store og viktige aktører har hatt tro på min drøm. Tusen takk til Innovasjon Norge, Forskningsrådet, NTNU, Valdres Sparebank og ivrige pilotkunder for et innovativt samarbeid. Sammen har vi tro på at gode tjenester starter med gode systemer.

Philip Andreas Aspholt-Weisser
Gründer og medeier

Foto: Cathrine Dokken

Slik fungerer det

Omhu er et digitalt fag- og journalsystem spesielt utviklet for miljøterapeutiske tjenester

Nøyaktig bistandsbehov

I Omhu registrerer du gitt bistand fortløpende ved hjelp av en tallbasert skala. Verktøyet regner automatisk om til Iplos-verdier, noe som tillater direkte overføring til din KOSTRA-rapportering.

Omhu regner fortløpende ut det gjeldende bistandsbehovet til den som mottar helse- og omsorgstjenester, noe som bør gjenspeiles i utformingen av tjenestetilbud og vedtak.

Rollebasert tilgangsstyring

Basert på din rolle og kompetanse kan du få tilgang til små eller store deler av applikasjonen. Det er vanlig å oppnevne en administrator som får det overordnede ansvaret for den enkelte lisensen. Den enkelte virksomhet velger selv hvordan dette løses.

Som mottaker av en eller flere helse- og omsorgstjenester har man rett til innsyn over informasjonen som nedtegnes og lagres om seg selv. Dette sikres enkelt med tilgangsstyringen i Omhu.

Effektiv samhandling

Omhu gjør det enkelt å samhandle på tvers av etater og tjenestenivå. Tilgangsstyring sikrer effektiv dialog mellom ulike parter, og bidrar til kostnadseffektive tjenester.

Med informasjon satt i et enhetlig system sparer du tid og ressurser, og du frigjør tid til varme hender.

Kalenderbasert dagsplan

Med Omhu har du som pårørende, ansatt eller mottaker av tjenester fullstendig oversikt over timeavtaler, arbeidsoppgaver eller viktige endringer. Du kan enkelt bytte arbeidsoppgaver med en kollega, eller delegere videre.

Ved endringer i et tiltak eller behandlingsopplegg kan du enkelt gjøre tilknyttede personer oppmerksom på endringen ved å bruke verktøyets endringsskjema.

Skybasert og sikkert

Omhu leveres som et skybasert verktøy som forhindrer lokal lagring av data. Vi krever pålogging med høyeste sikkerhetsnivå via ID-porten. Omhu kan også leveres i sikker sone hos Norsk Helsenett.

Helsenettet er en sikker digital samhandlingsarena for alle aktører i helse- og omsorgssektoren hvor behandlere kan kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en trygg og lovlig måte.

I tråd med lovverket

Vi har utviklet Omhu i tråd med personvernforordningen (GDPR), Datatilsynets veileder for programvareutvikling og Normen for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren.

I tillegg har gjeldende lovverk på helse- og omsorgsfeltet vært førende for utformingen av applikasjonen.

Vil du vite mer?

Er du interessert i å vite mer om Omhu sin funksjonalitet? Book en demo, eller ta direkte kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi ser frem til å høre fra deg.

Book demo    Kontakt oss