UngSOR konferansen 2023

En av årets viktigste konferanser, UngSOR konferansen, ble gjennomført 9. og 10. februar 2023. Her deltok til sammen godt over 150 deltakere, både digitalt og fysisk.  Det manglet ikke på sterke innlegg og engasjement  for barn og unge med utviklingshemming under disse to dagene i Oslo.

Samarbeid, samordning og barnekoordinator

Helsedirektoratet hadde en gjennomgang av veilederen for samarbeid, samordning og barnekoordinator. Barnekoordinator fra Alta kommune delte av sine erfaringer med hvordan de har gjennomført ordningen. Inntrykket av den nye ordningen er spennende og bra, men det er en forutsetning at den fungerer som tiltenkt. Kommunen får selv velge hvordan de løser rollen i sin kommune. Om dette sikrer at barn får helhetlig og lik tilgang på koordinering, uavhengig av hvor man bor i landet, vil tiden vise.

Like før første innlegg på UngSOR konferansen 2023 i Oslo.

Nasjonalt tilsyn

Helsetilsynet gjennomfører nå et nasjonalt tilsyn med barne og avlastningsboliger. Deltakerne på konferansen fikk høre litt om grunnlaget for og normeringsgrunnlaget for tilsynet.

Sjiraffen kultursenter

Sjiraffen kultursenter er et kultur- og kompetansesenter i Trondheim. Med et enestående engasjement for mestring i fellesskap holdt grunnlegger og teaterpedagog Ragnhild Arntsen et viktig innlegg. Hun fortalte med energi og tydelighet om hvordan de arbeider og om visjonene for kultursenteret. Det er deltakerne som bestemmer det meste på Sjiraffen. Ragnhild snakket om viktigheten av god opplæring uten å legge noe imellom. Sjiraffen tilbyr også kurs og kompetanseheving innen inclusive art og holder ofte workshops i inn- og utland. Vi i Omhu bøyer oss i støvet og heier på Sjiraffene.

En engasjert Ragnhild Arntsen fra Sjiraffen kultursenter .

Seksualitet - også for unge med utviklingshemming

Carina Carlsen fra Likestillingssenteret har lang erfaring fra å fremme seksuell helse for og sammen med personer med utviklingshemming. Hun satte fokus på positiv seksualitet som forebyggende arbeid, normer, kjønn og forventninger. Hvordan skal mennesker med utviklingshemming  lære om hva som er god seksuell helse hvis ingen tar følelsene de har på alvor, gir god undervisning og kan snakke på en god og trygg måte om temaet? Dette er et svært viktig tema, også med tanke på andre innlegg under årets konferanse, som satt søkelys på at barn og ungdom med utviklingshemming har en særlig sårbarhet for å bli utsatt seksuelle overgrep.

Vi har også en stemme

Redd Barna og Stiftelsen SOR har fått midler til et prosjekt som skal bidra til å få frem unge med utviklingshemming sin egen stemme. Grete Vandvik fra Redd Barna og Linn Løvlie Slette fra SOR snakket om bakgrunnen for prosjektet, hvorfor tematikken er viktig og ga oss smakebiter på hvordan de jobber med medvirkning.

Inkluderende opplæring

Fagrådet i Downs syndrom Norge presenterte sin veileder med anbefalinger og prinsipper for inkluderende opplæring av elever med Downs syndrom. Veilederen ble lansert på årets konferanse og er et verktøy for alle som er opptatt av inkluderende utdanning.

X-Ray

Etter presentasjonen av veilederen var det tid for et fint møte med X-Ray i Oslo. De viste hvordan de har gått frem for å inkludere mennesker med utviklingshemming i sitt tilbud. Vi fikk se flere spennende produksjoner av kortfilmer og en liten smakebit av forestillingen til dansegruppen til X-Ray. Tema for produksjonene har blant annet vært deltakernes egne tolkninger av menneskerettigheter.

Traumatiserende vold

På dag to fikk deltakerne dypere innsikt i hvor utsatt mennesker med utviklingshemming er for potensielt traumatiserende vold. Arvid Nikolai Kildahl fra Nasjonalt kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse delte kunnskap om hvordan kan man forebygge, kjenne igjen og utforske tegn til vold og  overgrep i det miljøterapeutiske arbeidet. Fra vårt ståsted var dette et meget relevant tema da vi mener et fag- og journalsystem skal legge til rette for godt miljøterapeutisk arbeid. Gode tjenester starter med gode systemer. 

En mors perspektiv

Inger Brokka De Ruiter er mamma til en gutt med autisme. Hun er også lokalpolitiker. I foredraget tok hun med seg perspektivet fra begge disse rollene og reflekterte over tjenester, menneskerettigheter, politikk og selvsagt det å være mamma. Dette var et ekte, sterkt og varmt møte med en mamma som pratet rett fra levra. Takk, Inger.

Stortingsmelding nr. 8 (2022-2023): om utviklingshemmedes menneskerettigheter

Regjeringen la 4. november 2022 frem stortingsmelding om rettighetene til personer med utviklingshemming. Grete Vandvik fra Redd Barna innledet fra meldingen ut i fra et barn og unge perspektiv. Etter gjennomgangen ble det en spennende panelsamtale om innholdet i stortingsmeldingen. Panelsamtalen ble godt ledet av Karl Haakon Sævold som er styreleder i Stiftelsen SOR. Panelet besto av: Anette Drangsholt (leder for Autismeforeningen i Norge), Karianne Hjørnevik Nes (pedagog og mor), Inger Brokka De Ruiter (SV-politiker og mor, Annette Jensen (leder for Handikappede Barns Foreldreforening, HBF), og Paul Chaffey (utvalgsleder for Høyres arbeid med “en bedre hverdag for utviklingshemmede og pårørende”).

Våre dyktige kundebehandlere Ann Iren Moen og Ingvild Melbye på stand under konferansen.

Tik Tok stjerner

Tik Tok stjernene og søstrene Selene Fjellvang Lie og Angelika Fjellvang Lie avsluttet årets konferansen med masse sjarm og varme. Angelika blir snart 17 år og hun går første året på videregående. Storesøster Selene snakket om hvordan det har vært for henne å vokse opp med en søster som er annerledes og Angelika kom med innspill underveis.

Omhu på UngSOR konferansen

Grunnlaget for at Omhu ble startet var et stort engasjement for å sikre bedre tjenester for mennesker med utviklingshemming. Vi deltok derfor selvfølgelig med vårt team og hadde stand på årets konferanse. Vi sitter igjen med mange gode samtaler og innspill fra flotte folk fra alle kanter av landet vårt.

SOR Digital+

Vi anbefaler alle å få med seg hele konferansen! Den er tilgjengelig digitalt, og ved å tegne SOR Digital+ får man tilgang til å streame alle de tre årlige SOR og UngSOR konferansene + spennende fagstoff m.m. Link: sordigital.no