Omhu for
Helsetjenester

En fullverdig journalløsning

Omhu er en fullverdig journalløsning med egen ansattmodul og verktøy for god fagadministrasjon. Vårt fokus på pasientsikkerhet og personvern skal gjøre valget enkelt for deg som ønsker en applikasjon som er enkel og effektiv i bruk.

Kronologisk journalnotat

Overhold dokumentasjonsplikten i helsepersonelloven § 39 ved å føre journal i Omhu. Her kan du filtrere rapporter etter dato, og med administratortilgang kan du enkelt redigere, slette og skrive ut rapporter.

Les mer

Samordning av tjenester

Koble på interne og eksterne personer i hjelpenettverket med tilgangsstyring. Gi tilgang basert på rolle og kompetanse, og bidra til god informasjonsflyt mellom ulike instanser.

Les mer

Meldinger

Send meldinger til tilknyttede personer i den enkeltes behandlingsnettverk. Slik unngår man forsinkende mellomledd, og legger til rette for effektiv kommunikasjon mellom instanser.

Les mer

Andre nøkkelfunksjoner for helsetjenester

list_alt

Felleskatalogen

Direkte kobling til den enkeltes medisiner.

visibility

Innsyn

Gi sikkert tilgang og innsyn i egen journal med tilgangsstyringen.

photo

Bilder og video

Dokumenter prosedyrer og oppfølging med hjelp av film og bilder.

insert_chart

Målinger

Registrer målinger og hent ut data i en nøyaktig graf.

Omhu er et enkelt og oversiktlig program

Vil du vite mer?

Er du interessert i å vite mer om Omhu sin funksjonalitet? Book en demo, eller ta direkte kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi ser frem til å høre fra deg.

Book demo    Kontakt oss