Omhu for
Barnevern

Èn livshistorie, én applikasjon

Med omsorg for barn i sårbare livssituasjoner er nøyaktig dokumentasjon og informasjonsflyt viktig for å skape en god overgang til voksenlivet. I tillegg er det en fordel om alle opplysninger nedtegnes på samme sted. Med Omhu sikrer du alt dette.

Effektiv samhandling

Samhandle med samarbeidende instanser og andre involverte på en effektiv og sikker måte.

Les mer

Medvirkning

Jamfør barnevernloven § 1-6 har barnet rett til å medvirke i alle forhold som vedrører barnet, såfremt barnet er i stand til å danne seg egne synspunkter. Medvirkning sikres enkelt med Omhu.

Les mer

Kalender

Planlegg spesifikke dager og uker i samarbeid med barnet eller ungdommen for å skape forutsigbarhet i tjenestetilbudet. Opplys ansatte og nærpersoner om endringer ved å bruke Omhus endringsskjema.

Les mer

Andre nøkkelfunksjoner for barnevern

person

Individuell plan

Sikre lovkrav (barnevernloven § 3-2 a) med å opprette individuell plan i Omhu.

notification_important

Endringsskjema

Skap god informasjonsflyt med Omhus digitale endringsskjema.

fact_check

Innsyn for kontrollmyndigheter

La overordnede kontrollmyndigheter få tilgang til spesifikk informasjon om det er nødvendig for å sikre et forsvarlig tjenestetilbud.

school

Kompetanse

Legg inn tilknyttede personers kompetanse i ansattmodulen.

Vil du vite mer?

Er du interessert i å vite mer om Omhu sin funksjonalitet? Book en demo, eller ta direkte kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi ser frem til å høre fra deg.

Book demo    Kontakt oss