Omhu for
Miljøterapeutiske tjenester

Faglig forsvarlig med Omhu

Omhu er utviklet for tjenesteyting til personer med en kognitiv funksjonsnedsettelse, herunder autismespekterforstyrrelse og utviklingshemming spesielt. Med sin unike funksjonalitet skal Omhu bidra til faglig forsvarlige, målbare og kostnadseffektive tjenester.

Frekvensregistrering

Med Omhu kan du enkelt registrere data, og fremstille dette i en baseline eller graf. Iverksett effektive tiltak basert på registreringene, og mål effekten av tiltaket underveis.

Les mer

Endringsskjema

Verktøyets digitale endringsskjema hjelper deg med å sikre god informasjonsflyt på avdelingsnivå, og i hjelpenettverket forøvrig. Verktøyet regner fortløpende ut signeringsstatus, noe som gir rom for effektiv kollegaveiledning.

Les mer

Tilgangsstyring

Gi tilgang til interne og eksterne instanser basert på kompetanse og rolle. En eller flere administratorer for lisensen har det overordnede ansvaret for administrering av tilganger.

Les mer

Andre nøkkelfunksjoner for miljøterapeutiske tjenester

list

Handlingskjeder

Lag nøyaktige handlingskjeder for etablering og opprettholdelse av ferdigheter.

person

Individuell plan

Sett opp individuell plan i Omhu, og koble på aktuelle aktører med hjelp av tilgangsstyringen.

group

Medvirkning

Jamfør pasient- og brukerrettighetsloven § 3 skal tjenestetilbudet så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient eller bruker. Dette gjøres enkelt med Omhu.

assignment_turned_in

Kvalitetssikring

Omhu er utviklet for å dekke forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Omhu styrker rettssikkerheten til våre tjenestemottakere

Vil du vite mer?

Er du interessert i å vite mer om Omhu sin funksjonalitet? Book en demo, eller ta direkte kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi ser frem til å høre fra deg.

Book demo    Kontakt oss