Mer tid til
varme hender

Effektiviser administrativt arbeid

Med Omhu som fagsystem, kan din virksomhet halvere arbeid vedrørende rapportering, administrativt arbeid og overlapp. Dette frigjør tid til mottaker av tjenesten, og gir flere varme hender tilgjengelig.

Samlet informasjon

Omhu samler informasjon i skyen, og gir enkel tilgang på informasjon når det trengs. Knytt opp bilder, videoer og dokumenter digitalt, og unngå lokal lagring av data.

Mindre overlapp

Med Omhu får du oversikt over timeavtaler, arbeidsoppgaver eller viktige endringer. Du kan enkelt bytte arbeidsoppgaver med en kollega, eller delegere videre.

Verktøyet hjelper deg med å sikre god informasjonsflyt på avdelingsnivå, og i hjelpenettverket forøvrig.

Redusert administrasjonsarbeid

Med informasjon satt i et enhetlig system sparer du tid og ressurser, og unngår forsinkende og ineffektive prosesser. Spre informasjon, deleger oppgaver innad i tjenesten, og frigjør tid til varme hender.

Gevinst­kalkulator

Omhu som fagsystem gjør det mulig for din virksomhet å halvere arbeid vedrørende rapportering, adminstrativt arbeid og overlapp.

Fyll inn tallene for din virksomhet, og få estimert potensiell gevinst.

Kostnader per i dag

Pr. dag

timer

kr

Pr. måned

timer

kr

Pr. år

timer

kr

Dere bruker per i dag

årsverk

på admistrasjon og rapportering

Gevinst med Omhu*

Pr. dag

timer

kr

Pr. måned

timer

kr

Pr. år

timer

kr

Dere sparer

årsverk

på admistrasjon og rapportering

* Estimert tid spart ved bruk av Omhu, der tid på overlapp, rapportering og administrativt arbeid halveres.

Vil du vite mer?

Er du interessert i å vite mer om Omhu sin funksjonalitet? Book en demo, eller ta direkte kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi ser frem til å høre fra deg.

Book demo    Kontakt oss