En hjertevarm og engasjert vernepleier;
møt Ingeborg Kraabøl


Kort om Ingeborg

Navn: Ingeborg Kraabøl
Bosted: Hasle i Oslo. Jeg er opprinnelig fra en liten bygd nord i Ringsaker.
Alder: 29 år
Utdannelse: Utdannet vernepleier ved NTNU. Videreutdanning i sexologi og funksjonshemming ved OsloMet og helsekoordinator på Fagskolen Kristiania. Nå er jeg i gang med en videreutdanning på VID i forebygging og håndtering av atferd som utfordrer hos personer med utviklingshemming/ Positiv atferdsstøtte (PAS). 
Yrke: Faglig rådgiver på Ragna Ringdals dagsenter
Interesser: Når jeg skal koble helt av på fritiden bruker jeg tid sammen med venner og familie. Jeg er veldig glad i dyr og jeg stortrives med å pusle rundt i hagen. Om sola glimter til liker jeg å være ute på tur, gjerne i mindre urbane strøk. Dessuten er jeg glad i mat, fortrinnsvis å spise, men også i å lage. 

Ingeborg Kraabøl inspirerer og imponerer fagmiljøet i Norge gjennom å implementere rammeverket PAS (Positiv atferdsstøtte). Foto: Privat

Jeg traff Ingeborg Kraabøl første gang på et oppfølgingsbesøk hos Ragna Ringdals Dagsenter. Raskt ble jeg imponert over hennes arbeidskapasitet og store engasjement. Etter en gjennomgang av hvordan de brukte fag- og journalsystemet Omhu i kombinasjon med rammeverket PAS ble jeg nysgjerrig på hvor all denne drivkraften og kunnskapen kom fra. Vi er veldig stolte over at det ble referert fra denne artikkelen i åpningstalen på årets SOR-konferanse i Bergen. Vår egen Philip Aspholt-Weisser og Ingeborg holdt også et flott innlegg sammen på SOR-konferansen om hvordan et digitalt fagadministrativt system og PAS kan gå hånd i hånd. 

Skrevet av: Marianne Sivertsen

Vernepleier av hjertet

Ingeborg forteller at hun vokste opp som yngst i en søskenflokk på tre. Søsteren som var fire år eldre enn Ingeborg hadde et sjeldent syndrom som preget henne i stor grad. Søsteren og familien var derfor avhengig av velferdstjenesten frem til hun gikk bort bare 15 år gammel. Det at familien opplevde velferdstjenestene på nært hold, på godt og vondt, ble styrende for valgene Ingeborg senere skulle ta i forhold til valg av yrke og utdanning. 

På det tidspunktet visste hun ikke hva en vernepleier var, sammenlignet med annet helsepersonell. Men, hun visste at hun ville jobbe i tjenester til personer med utviklingshemming. På videregående fikk Ingeborg praksisplass i en avlastningstjeneste for barn og i 2011 fikk hun prøve seg som assistent på samme sted. Hun ble introdusert for mange forskjellige folk, fag og vernepleiere. Det var en berg- og dalbane av inntrykk og opplevelser, men den samlede erfaringen resulterte i at hun ønsket å bidra til tjenestene som vernepleier.

Ingeborgs interesse og engasjement for vernepleierfaget strekker seg ofte langt utover vanlig arbeidstid. Hun forteller at hun jevnt over bruker mye tid på faget, men er tydelig på at det er fordi hun vil, ikke fordi hun føler at hun må.

Kilder til inspirasjon

Det som inspirerer Ingeborg både på jobb og i livet ellers er utvikling. Både de små og store stegene i livet til tjenestemottakere, blant sine kollegaer og ikke minst egen utvikling. Det er også en stor inspirasjon for henne å delta i utvikling av tjenestene, systemene og rutinene. Hun synes det er gøy med bevegelse og endringer i en positiv retning.

Ingeborg har tro på en delingskultur og at vi sammen gjør hverandre gode. Hun synes det er viktig å dele og hun mener vi kan lære noe av både hverandres suksesshistorier og fallgruver. Hvis vi får til å dele erfaringer av alle slag, slipper alle å gå gjennom det samme, for det mener hun er lite effektivt og ganske så unødvendig.   

Hun tror det er viktig at de som er ansatt i tjenestene må være lojale til det oppdraget de har. Mange er gode på det, men jeg tror vi må bruke stemmen vår mye mer, sier Ingeborg engasjert. Ikke nødvendigvis i leserinnlegg i avisa eller offentlige Facebook-innlegg. Eller, jo….gjerne det også. For det opptar henne at de som jobber i tjenestene må være stolte. Snakk om oppdraget vårt med den stoltheten det fortjener. Gjerne på uformelle arenaer, et vorspiel med venner eller rundt middagsbordet med familien. 

“…det er ikke småtteri å skulle være tvingen som forener folk og rettigheter i et landskap fylt med barrierer…” 

Ingeborg er opptatt av at vi må rekruttere menneskerettighetsambassadører utover egen bransje. Vi må prøve å nå folk utenfor vår egen silo, sier hun. Vi må opplyse de som ikke vet og vi må låne bort stemmen vår til de som ikke kan rope selv, når livet er urettferdig. For…det er ikke småtteri å skulle være tvingen som forener folk og rettigheter i et landskap fylt med barrierer. Og dette må vi være sammen om å få til, sier Ingeborg bestemt. 

“Vanlig” dag på jobb

Når jeg spør om hvordan en “vanlig” dag på jobben ser ut for henne, svarer Ingeborg at det eneste vanlige i hennes jobb er det uvanlige. Dagene som faglig rådgiver er svært varierte. Men det som er helt sikkert er at Ingeborg alltid starter dagen med en stor kaffekopp.

Ingeborg og Maria utforsker rødbetene sammen i sansehagen på Ragna Ringdals Dagsenter. Foto: Privat

Hovedoppgaven hennes er å bidra til fag- og tjenesteutvikling ved dagsenteret. Hun leder, planlegger og strukturerer arbeidet i faggruppen som består av tre fagkoordinatorer og henne. Dagen består selvfølgelig også av en del møtevirksomhet. Det kan være teammøter rundt en bruker, ledermøte eller faggruppemøte m.m. Ofte arrangeres det en eller annen form for faglig påfyll som hun arrangerer eller deltar på.

Hun mener hun er heldig som jobber på en plass hvor det er kort vei mellom hennes kontor og avdelingene. Jeg er heldig som kan gå meg en tur rundt på tunet og hilse på folk. Det er noe av det hyggeligste jeg gjør i løpet av en “vanlig” dag på jobben, sier hun.

Ingeborg deltar også i rekruttering til dagsenteret og i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere som for eksempel bydeler, spesialisthelsetjenester, brukers nettverk eller andre dagsenter. I enden av denne imponerende listen forteller hun at hun i tillegg til dette er nødt til å bruke noe tid på egen fagutvikling via kurs, webinar og konferanser.

Like muligheter

For Ingeborg er det viktig at alle mennesker skal ha de samme mulighetene i livet. Mennesker med utviklingshemming har alltid vært viktige og hjertenære for henne. Hun forteller at hun har vært mye provosert og sint over det store gapet som er mellom rettigheter og hverdagen. Og her ligger mye av drivkraften hennes både privat og som fagperson.

Positiv atferdsstøtte (PAS)

Ingeborg bruker mye tid på å implementere rammeverket PAS på jobben hos Ragna Ringdals Dagsenter. Hun har bidratt som foredragsholder i forskjellige forum. Hun forteller at hun ble nysgjerrig på PAS fordi rammeverket legger stor vekt på økt livskvalitet, samtidig som det gir en reduksjon av atferd som utfordrer. Reduksjonen i atferden som utfordrer kan sees på som en positiv konsekvens av økt livskvalitet, en slags bonus. Det er et konsept hun likte svært godt. For Ingeborg har troen på å sette søkelyset på alt som er godt, slik at det er det gode som får rotfeste i livsløpet til tjenestemottakerne. Hun mener PAS er en viktig del av fagutviklingen fremover og et godt rammeverk for gode helse- og omsorgstjenester.

Innføringen av PAS hos Ragna Ringdals Dagsenter

Ragna Ringdals Dagsenter har lang tradisjon for godt faglig arbeid. Og faglig godt arbeid krever fornyelse og utvikling, mener Ingeborg. I slutten av 2020 ble Cato Brunvand Ellingsen ansatt som prosjektleder i et fagutviklingsprosjekt. Han ledet prosjektgruppa, bestående av blant annet Ingeborg (som da var fagkoordinator) og kollega Martin Olsen. 

Hovedmålet for fagutviklingsprosjektet var å beskrive rammeverket for den faglige delen av driften og tilbudet ved dagsenteret. Med rammeverk menes både faglige strukturer som opplæring, møter, fagadministrativt system, andre rutiner og lignende og faglig grunnlag som angir en beskrivelse av teori og praksis for arbeidet. 

Grunnlaget for arbeidet med PAS

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), gjeldende lovverk og Nasjonal veileder om kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, samt nasjonal, internasjonal forskning og utvikling innenfor faget var et viktig grunnlag for arbeidet. 

Resultatet av arbeidet skulle legge grunnlaget for en videre satsing på fagutvikling i årene som kom. Det var et veldig spennende arbeid, med en engasjert prosjektgruppe bestående av svært dyktige fagpersoner. Ingeborg forteller at hun er veldig glad for at hun fikk jobbe i denne prosjektgruppen. I løpet av 2021 hadde prosjektgruppa, sammen med ledelsen, besluttet at rammeverket PAS skulle være en del av deres faglige grunnlag.

I slutten av 2021 ble hun ansatt som faglig rådgiver hos Ragna Ringdals Dagsenter. Ingeborg fikk da ansvaret for implementeringen av resultatene av fagutviklingsprosjektet, med støtte av både faggruppen og ledergruppen.

Dagsenteret legger vekt på kompetanseutvikling gjennom å ha for eksempel forelesninger, hands on veiledning, nyansattdager eller fagdager og systemutvikling ved eksempelvis anskaffelse av fag-og journalsystem og strukturer for fagutvikling i implementering. Spørsmål som for eksempel: Hvor er «gapet» størst mellom dagens praksis og PAS, har satt føringen for implementeringsprosessen.

Videreutdanning i PAS

Ingeborg tar nå en videreutdanning i positiv atferdsstøtte (PAS) ved VID vitenskapelige høgskole i Sandvika. Videreutdanningen heter «forebygging og håndtering av atferd som utfordrer hos personer med utviklingshemming». Hun anbefaler denne utdanningen på det varmeste.

Det er opptak annethvert år både i Sandvika og i Stavanger og dette er et årsstudium som inneholder tre emner. Emnene kan også tas som en del av en mastergrad. Utdanningen er samlingsbasert og de møtes over tre dager cirka syv ganger i løpet av året. Ingeborg mener at utdanningen fint kan kombineres med jobb. De tre emnene på studiet er; «Grunnleggende teorier, rammer og etisk refleksjon», «Beslutningsprosesser og positiv atferdsstøtte» og «Fagutvikling og innovasjon». 

Førstelektor Ulf Berge ved VID vitenskapelige høgskole AS. Foto: hentet fra VID´s hjemmeside.

Programansvarlig for utdanningen på VID er førstelektor Ulf Berge. Ulf er en fantastisk verdibærer og foreleser. Han er et ekte forbilde for meg, sier Ingeborg.  

Ingeborg forteller at kullet på videreutdanningen er en gjeng med flotte engasjerte fagfolk fra mange forskjellige steder i landet. De som tar denne videreutdanningen kommer fortrinnsvis fra tjenester til personer med utviklingshemming.

God ledelse og gode kolleger

Ingeborg tar videreutdanningen sammen med kollega, Martin Olsen, som er en av tre fagkoordinatorer i faggruppa på dagsenteret. Hun mener det er veldig verdifullt at to fra samme arbeidsplass utdanner seg, samtidig som de implementerer rammeverket. Jeg setter stor pris på å ha Martin som kollega. Han er faglig sterk, engasjert og han kjenner dagsenteret godt etter syv år på Ragna Ringdal. Det er viktig kompetanse når vi skal planlegge for store endringer. Dessuten har han en stor dose tålmodighet og det er kanskje den viktigste egenskapen når vi samarbeider så tett. Vi både utfordrer og utfyller hverandre, sier Ingeborg. 

Ledelsen ved dagsenteret er viktig for Ingeborg. Hun beskriver et godt og tillitsbasert samarbeid mellom ledergruppen og faggruppen. Positiv atferdsstøtte gir også retning for god ledelse, både i teori og praksis. Her føler Ingeborg at hun kan hente mye trygghet og støtte i den store prosessen dagsenteret er inne i.

Ragna Ringdals Dagsenter har godt over 100 ansatte. Ingeborg sier hun er heldig som får jobbe med så mange engasjerte mennesker, med hodet og hjertet på “rett plass”. Sammen skaper de den gode hverdagen.

Til høsten blir faggruppen hos Ragna Ringdals Dagsenter enda mer komplett. Da starter Oliver Hoksrød og Ida Rugtveit Kjøs i stillinger som fagkoordinatorer ved dagsenteret. Ingeborg er veldig stolt over å ha fått med seg så dyktige fagfolk og gleder seg til veien videre.

Martin Olsen og Ingeborg er gode kolleger på Ragna Ringdals Dagsenter. Foto: Privat

Fag- og journalsystemet Omhu og rammeverket PAS

Det ble tidlig tydelig at det var behov for et nytt fag- og journalsystem. Gode tjenester starter med gode systemer. Første del av implementeringen ble derfor å gå til anskaffelse av fag- og journalsystemet Omhu. Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter er i full gang med en parallell opplæring av ansatte i både Omhu og PAS. Det er et imponerende stykke arbeid som Ragna Ringdals Dagsenter og Ingeborg nå har satt i gang med.

Opplæringen i Omhu har vært workshop-basert med grupper på inntil 25 ansatte fra ulike avdelinger. I forkant av hver workshop har faggruppen vurdert hvilken modul som skal prioriteres. Ingeborg forklarer at de har brukt god tid, hatt konkrete gjøremål for ansatte, gitt forholdsvis lange frister, avsatt nok tid til veiledning mellom workshopene. De ansatte har fått mulighet for å gi tilbakemelding på opplæringen som har vært gitt og gi innspill til veien videre via anonyme undersøkelser. Faggruppen har tenkt på aktiv støtte og økt livskvalitet, også i opplæring av de ansatte. Ingeborg tror det er både viktig og bærekraftig. 

Det er summen av kunnskap og kompetanse som legger grunnlaget for gode tjenester og et godt dagtilbud…

For å gi ansatte den kompetansen de har behov for, for å gi tjenester i henhold til faglig grunnlag, har de også delt faglig grunnlag inn i egne læringsmål. Årlig gjennomføres en kompetansekartlegging innenfor disse læringsmålene. Faggruppa planlegger opplæringstiltak i læringsmålene der dagsenteret eventuelt scorer lavt. Det er ikke slik at de tror på at alle skal kunne alt. Det er summen av kunnskap og kompetanse som legger grunnlaget for gode tjenester og et godt dagtilbud.

Noe må alle kunne, annet må bare noen av de ansatte kunne. De ulike rollene på dagsenteret krever også ulik kompetanse. Kompetanseutvikling er en kontinuerlig prosess som starter ved rekruttering, og den fortsetter så lenge man er ansatt.

Evaluering av implementeringen

Det er vanskelig å måle implementering av PAS ved å måle økt livskvalitet blant brukerne av dagsenteret og dens nærpersoner. De gjør evaluering av fremdrift fortrinnsvis via overordnede systemer, årlig kvalitetsundersøkelse til bruker, pårørende og samarbeidspartnere, internkontroll iht. nasjonal veileder om gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming og kompetansekartlegging av ansatte. I tillegg tror de at data de henter frem i Omhu vil kunne gi dem en god statusrapport på hvordan dette kan evalueres. 

Brukerrådet, ressursgruppe for blant annet Omhu, aktiv støtte og veiledning og ledergruppen bistår faggruppen med å kvalitetssjekke og støtte fremdriften. Ingeborg er spesielt stolt av brukerrådet som gir viktige tilbakemeldinger.

Implementering av Omhu som fag- og journalsystem

På spørsmål om hvordan det har vært å implementere fag- og journalsystemet Omhu forteller Ingeborg at det jevnt over vært gode tilbakemeldinger. Det er en stor omstilling for ansatte. Hun mener de ansatte er tålmodige, nysgjerrige og engasjerte. Nå er de godt over halvveis i prosessen. Men noen deler av opplæringen har vært mer utfordrende enn andre. Siste undersøkelse blant de ansatte viste likevel en gjennomsnittscore på 8/10 på spørsmålet «Er du klar for neste workshop?» Det er god tilbakemelding på en så omveltende prosess som dette, mener Ingeborg. 

“Kompetanseutvikling er en kontinuerlig prosess som starter ved rekruttering, og den fortsetter så lenge man er ansatt…”

Betydningen av PAS

Ingeborg håper og tror at ved innføringen av PAS fortsetter dette til å bidra til den gode hverdagen for brukerne ved dagsenteret. For ansatte håper hun at rammeverket vil gi dem en tydeligere retning i hva og hvordan man driver godt faglig arbeid. For Ingeborgs egen del har denne endringen lært henne mye. Hun synes hun er så heldig som har så mange flinke folk rundt seg. De lærer henne nye ting hver eneste dag, både som faglig rådgiver og som mennesket Ingeborg. Hun avslutter med å si at PAS har hatt stor påvirkning på hennes arbeidshverdag og motivasjon. Jobben har aldri vært mer utfordrende, men den har heller aldri vært så morsom som nå. 

Takk for at vi fikk litt av din tid. Vi i Omhu-teamet heier på deg, Ingeborg!

Ingeborg og våre dyktige kundebehandlere Ann Iren Moen og Ingvild Melbye. Bildet ble tatt etter en spennende fagdag sammen på Ragna Ringdals Dagsenter. Foto: Privat