Dashboard

Fra Omhus dashboard har du oversikt over dagens arbeidsoppgaver i verktøyets kalender. Du kan rapportere på de tildelte oppgavene som ligger i din arbeidsplan, eller du kan hente dagens arbeidsoppgaver fra tjenestemottakerens dagsplan. Samtidig kan du legge inn viktige møter, eller andre avtaler som har relevans for arbeidsdagen.

Du har i tillegg oversikt over endringsmeldinger, og meldinger som er sendt til deg fra avdelingen eller fra andre ansatte. Forskjellige farger indikerer forskjellige tjenestemottakere. Utførte oppgaver blir grønne, slik at du har alltid full oversikt over hvilke oppgaver som er utført og hvilke som gjenstår.

En applikasjon som Omhu vil sikre samhandling sektorer i mellom, og den skal bidra til at alle aktuelle parter er tilstrekkelig informert. Med Omhu vil all informasjon være oppdatert og satt i system, og sikkerheten står i høysete.

Even Skavhaug
Vernepleier med spesialkompetanse i habilitering

Mer om Omhus funksjonalitet

Vil du vite mer?