Granhøi alderspensjonat bruker Omhu

Granhøi alderspensjonat er et privat sykehjem i Gran kommune. Alderspensjonatets mål er å gi god og omsorgsfull pleie i et lite og oversiktlig miljø. Pensjonatet har inntil 26 beboere, og alle er eldre med ulike hjelpe- og omsorgsbehov. Vi har stilt fagansvarlig sykepleier Marita Fruseth noen spørsmål om deres erfaringer med Omhu.

Omhu er enkel i bruk

Når begynte dere å bruke Omhu, og hvorfor bruker dere Omhu?

- Vi begynte å bruke Omhu våren 2020, og er fortsatt i oppstartsfasen. Et digitalt dokumentasjonssystem som er enkelt og oversiktlig å bruke har vi sett etter lenge. Etter å ha hatt kontakt med en rekke firma gikk vi til slutt for Omhu.

Hvordan bruker dere Omhu?

- Siden vi fortsatt er litt i startfasen av bruken med Omhu har vi foreløpig ikke tatt i bruk alle funksjoner, men har et mål om å gjøre det. Nå bruker vi det til daglig rapportering, og har skrevet en aktivitetsplan på hver beboer som vi tar utgangspunkt i. I tillegg har vi lagt inn informasjon om ansatte, pårørende og lege, slik at informasjonen er lett tilgjengelig. Når vi har legevisitt skriver legen notat på temaer som tas opp, og ulike endringer direkte i Omhu. Dette blir da synlig for ansatte når de logger seg på. Medisinoversikten ligger også synlig på hver enkelt beboer. Her finner de ansatte instruks på hvordan tablettene skal tas og hva de brukes for.

Omhu er et enkelt og oversiktlig program som gjør det enkelt å bruke også for de med begrensede datakunnskaper.

Ansatte i Omhu sikrer rask og god oppfølging

Hvilke tre funksjoner i verktøyet er dere mest fornøyd med?

  1. For det første er vi mest fornøyde med at en kan skille mellom daglig rapport og viktig informasjon. Alle ansatte må huke av for at de har sett viktig informasjon. Da kan avdelingslederen være sikker på at informasjonen kommer frem.
  2. For det andre er Omhu oversiktlig og lett å bruke for alle, og vi kan ha med oss informasjon ved å logge inn på telefon der vi er.
  3. For det tredje er det svært gunstig at all informasjon er samlet på ett sted. Vi er ikke helt i mål med dette enda, men vi ser at det går an å få til.
Har Omhu løst et spesifikt behov eller utfordring hos dere?

For oss har det vært viktigst å få et dokumentasjonssystem som kunne overta for papirutgaven vi hadde. Omhu er et godt system som fortsatt er under utvikling. Jeg er personlig veldig imponert over rask og god oppfølging i startfasen, men også under etableringsfasen. Vi har fått svar på henvendelser umiddelbart, og vår kontaktperson har kommet raskt for å bistå oss om vi har stått fast. Programmereren har også fikset feil straks de har blitt oppdaget. Jeg opplever at de ansatte i Omhu er lydhøre, og at de ønsker innspill i forhold til vår bruk og Granhøis behov.

Vil du vite mer?

Er du interessert i å vite mer om Omhu sin funksjonalitet? Book en demo, eller ta direkte kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi ser frem til å høre fra deg.

Book demo    Kontakt oss