Omhu brukes i BPA-tiltak med vedtak etter kapittel 9

Marielle Thorstensen

Avdelingsleder Abcent

Abcent AS ble etablert i 2010 og er et privat omsorgsforetak med hovedfokus på BPA, omsorg og helse, avlastning og barnevern. Per dags dato har firmaet 85 ansatte, og vokser raskt. Hovedkontoret ligger i Skien i Vestfold og Telemark. Abcent har cirka 40 BPA-konsesjoner i Norge. Firmaet drifter også helse- og omsorgstiltak innenfor rus og psykiatri, en rekke avlastningstilbud med ulike aktiviteter, samt barnevernstilbud utenfor institusjon. Abcents største styrke er den lokale tilhørigheten, og den genuine troen på nærhet til brukerne og kundene. Oppfølgingen som gis anerkjennes høyt av firmaets samarbeidspartnere. Vi har tatt en prat med Marielle Thorstensen som er avdelingsleder i Abcent.

Når begynte dere å bruke Omhu, og hvilken målgruppe yter dere tjenester til?

- Vi begynte å bruke Omhu sent på vinteren 2020, og da for våre BPA-tiltak der tjenestemottakerne har utviklingshemming og vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9, som regulerer bruk av tvang og makt.

Omhu skaper tillit overfor kommunene

Hvorfor bruker dere Omhu?

- Ved å bruke Omhu får vi kvalitetssikret arbeidet ute i tiltakene der det stilles ekstra krav til kompetanse og prosedyrer jamfør lovkravene i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Dessuten er det tillitsskapende overfor kommunene at vi har et godt dokumentasjonsprogram som de enkelt kan få innsikt i.

Hvordan bruker dere Omhu?

- Foreløpig bruker vi arbeidsplanen, prosedyrebeskrivelser, fildeling og journalnotat mest. Gjennom arbeidsplanen får vi også dokumentert viktige registreringer løpende i arbeidet med den enkelte BPA-innehaver.

Informasjonsdeling mellom aktører er et stort pluss

Hvilke tre funksjoner i verktøyet er dere mest fornøyd med?

  1. For det første er måten man kan registrere ulike målinger og hendelser, og derav få ut grafer, til stor hjelp.
  2. For det andre er både arbeidsplanen og journalknappen viktige verktøy for oss.
  3. For det tredje er funksjonen hvor vi kan dele informasjon med våre samarbeidspartnere (kommune og Fylkesmann for eksempel) meget praktisk.
Har Omhu løst et spesifikt behov eller utfordring hos dere?

- Ja, Omhu løser mye av utfordringene vi hadde med dokumentasjon av gjennomføring av kapittel 9-vedtak, da det stilles høye krav til denne type dokumentasjon. Gjennom Omhu dokumenterer vi på en enklere, sikrere, mer funksjonell og gjennomsiktig måte for de aktuelle aktørene.

Vil du vite mer?

Er du interessert i å vite mer om Omhu sin funksjonalitet? Book en demo, eller ta direkte kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi ser frem til å høre fra deg.

Book demo    Kontakt oss