Tilgangsstyring

Jamfør pasientjournalforskriften § 13 skal behandling av journalopplysninger baseres på bestemte tildelte tillatelser til å lese, registrere, redigere, rette, slette, sperre eller på annen måte behandle opplysninger i journalen. Med Omhus tilgangsstyring kan du gi interne og eksterne hjelpere ulike tilganger etter virksomhetens behov. Kundens egne superbrukere har det overordnede ansvaret for administrering av tilganger, og det er enkelt å redigere tilganger om det oppstår endringer i ansvarsområder eller ansettelsesforhold.

I tillegg til interne og eksterne ansatte kan også tjenestemottakeren selv få tilgang til Omhu. For noen kan det være hensiktsmessig å ha tilgang til egen dagsplan, og å ha oversikt over hvem som kommer på jobb. For andre kan det være formålstjenlig å ha tilgang til hele verktøyet, for eksempel om du er arbeidsleder for egen BPA-ordning. Med Omhu ivaretar du personvernet, samtidig som du legger til rette for den enkeltes rett til informasjon og medvirkning.

Omhu styrker rettssikkerheten til våre tjenestemottakere. Det er en stor fordel at saksbehandlere i kommunen og pårørende kan kobles på slik at de får den nødvendige informasjonen de har behov for. Omhu gjør det enkelt å samhandle på tvers av tjenester.

Annika Poulsen og Svenn Erik Flatland
Hava Instituttet

Mer om Omhus funksjonalitet

Vil du vite mer?