Frekvensregistrering og funksjonell analyse

Med Omhu kan du enkelt registrere ulike typer data, og du vil automatisk kunne se dette i en graf. I grafen kan man også se baseline, mål, og ulike tiltak knyttet til registreringen. Basert på gode registreringer kan du iverksette effektive tiltak, og måle effekten av tiltaket underveis. Med Omhu kan du enkelt opprette funksjonelle analyser og frekvensregistreringer.

Funksjonell analyse

Funksjonelle analyser, eller FAK-analyser, er et mye brukt analyseverktøy for å finne ut årsaken til hvorfor noen gjør som de gjør. Sagt på en annen måte er målet å finne atferdens funksjon. Basert på slike analyser kan man iverksette presise og effektive behandlingstiltak slik at den aktuelle atferden reduseres eller avlæres - om den er til skade for den det gjelder eller omgivelsene. Med Omhus funksjonelle analyser kan du i tillegg registrere aktuelt tidspunkt, antall (for eksempel antall slag) og varighet av en fremvist atferd. Omhu gir også mulighet for automatisk rapport for ønsket tidsrom, og dobbeltsignering på hver registrering.

Frekvensregistrering

Å telle ulike typer atferd kan være hensiktsmessig for å finne ut hvor ofte noe faktisk skjer. Å kartlegge frekvens bør alltid gjøres før man iverksetter et tiltak med mål om å redusere atferden. Når man har tilstrekkelig med data kan man iverksette et tiltak, før man på nytt registrerer frekvens for å undersøke om den aktuelle atferden er redusert. Med Omhu kan du enkelt opprette en frekvensregistrering.

Lysarkmetoden

I Omhu kan du enkelt legge flere grafer oppå hverandre for å se om det er sammenheng mellom ulike registreringer, for eksempel søvnmønster og atferd som utfordrer.

Omhu vil forenkle vår arbeidshverdag veldig, blant annet fordi vi slipper å registrere alt i skjemaer, som det blir mange av i løpet av en dag. Det som også er bra er at det vil spare oss arbeidet med å legge inn alt digitalt etterpå. Det er ressurskrevende å gjøre en jobb to og tre ganger. Nå vil vi kunne legge alt inn direkte i Omhu.

Else Bråten
Systemansvarlig
Vestre Slidre kommune

Mer om Omhus funksjonalitet

Vil du vite mer?