Meldingsutveksling

Med Omhu slipper du å bruke supplerende systemer for god informasjonsflyt. Verktøyets meldingsfunksjonalitet gjør det mulig å sende en eller flere kollegaer viktige meldinger. Du kan også sende fellesmeldinger til personene som er tilknyttet en avdeling eller en tjenestemottaker. Alle meldinger loggføres, og du må krysse av for at meldingen er lest for at varselet om melding blir borte i dashboard. Avsenderen kan se når meldingen er lest, og slik sikre seg at viktig informasjon er mottatt.

Ved bruk av Omhu i saker som krever tett samarbeid mellom oppdragsgiver og habiliteringstjeneste vil nødvendig informasjon bare være et tastetrykk unna.

Even Skavhaug
Vernepleier med spesialkompetanse i habilitering

Mer om Omhus funksjonalitet

Vil du vite mer?