Mål og tiltak

I Omhu kan du legge inn mål og tiltak på en oversiktlig måte. For å sikre behandlingsintegritet i tjenestene er det en forutsetning at ansatte gjør de viktige tingene likt. Du kan enkelt legge inn en konkret gjennomføringsplan og delegere ansvar til avdelingens ansatte. Du kan evaluere mål og tiltak underveis, og endre disse ved behov.

Alle endringer loggføres, noe som gjør det enkelt for deg å gå tilbake i historikken for å få oversikt over hva som tidligere har blitt gjort. Avsluttede mål og tiltak skjules automatisk, men ligger tilgjengelig i loggen. I Omhus brukermanual finner du tips til hva du bør huske på når du setter opp gode mål og tiltak; forankret i oppdatert faglitteratur på feltet.

Det viktigste med Omhu er at det er enkelt å koble inn aktuelle hjelpere i et livsløp. For ansatte kommer og går, og det er derfor kjempeutfordrende når informasjon forsvinner på veien.

Maja Hassel
Pårørende

Mer om Omhus funksjonalitet

Vil du vite mer?