Journalnotat

Med Omhu har du alltid full tilgang til verktøyets journalnotat. Du kan enkelt koble journalnotatet opp mot den aktuelle tjenestekategorien det skal registreres mot. Denne registreringen ender også opp i automatiske rapporter. Omhu gjør deg godt rustet til å dokumentere både helse- og sosialfaglige tjenester på en effektiv og ressursbesparende måte.

Omhu har løst utfordringen vi hadde med å finne et journalsystem som passet oss både i størrelse og funksjon. Dette behovet har vi nå fått dekket på en svært god måte.

Bente Charlotte Gausen
Byleder for Holmestrand
Kirkens Bymisjon

Mer om Omhus funksjonalitet

Vil du vite mer?