Endringsskjema

Ved endringer i ulike tiltak eller behandlingsopplegg, kan du velge om du ønsker å sende endringsmelding til personer tilknyttet en tjenestemottaker. Ved innlogging vises gjeldende endringsmeldinger i Omhus dashboard. De ansatte signerer for at endringen er lest, og det genereres en signeringsstatus over de som har lest og signert.

Her kan du velge mellom prosentvis visning eller fullstendig liste over personer som har lest og signert endringen. Slik kan du enkelt legge til rette for proaktiv kollegaveiledning og kvalitetssikring på arbeidsplassen.

Når det skjer nye ting i et tiltak får de ansatte beskjed via Omhu, og da er det mye lettere å se om de ansatte faktisk har sett nye endringer og informasjon.

Linn Kathrine Kallåk
Prosjektkoordinator i Abcent

Mer om Omhus funksjonalitet

Vil du vite mer?