Døgnklokkeregistrering

Med Omhu har du komplett oversikt over hvor mye tid du planlegger å bruke på en oppgave, og hvor mye tid du faktisk brukte på oppgaven. For å synliggjøre bistandsbehovet kan du registrere gitt bistand ved hjelp av bistandskoder fra 0-9, eller med IPLOS-verdier. Slik har du full oversikt over forventet bistandsbehov, og du kan enkelt rapportere om bistandsbehovet avviker fra den forventede normen. Med dette som utgangspunkt har du et godt grunnlag for å fatte nye eller korrigere eksisterende vedtak.

Ved å organisere tjenesteytingen i kategorier, for eksempel fagadministrasjon, boveiledning, praktisk bistand og hjemmesykepleie, kan du enkelt holde oversikt over tidsbruk per tjenestekategori. Tilpass tjenestekategoriene etter virksomhetens behov. Tidsklokken kan benyttes for å måle faktisk tid opp mot forventet tid, brukt på oppgaven. Slik sikrer du en effektiv og kontinuerlig døgnklokkeregistrering uten å bruke ekstra ressurser.

Journalsystemet vi hadde før Omhu kan sammenliknes med å ro en båt med én åre. Det er ikke godt nok til å ivareta alle tjenesteområder. Vi har behov for å samle all informasjon på ett sted.

Stine Schlytter
Leder for miljøarbeidertjenesten
Vestre Slidre kommune

Mer om Omhus funksjonalitet

Vil du vite mer?