Dagsplan

I miljøterapeutisk arbeid er det ofte vanlig å strukturere tjenestemottakerens hverdag i dags- eller ukeplaner. Med Omhu har du mulighet til å legge inn dags- og ukeplaner i verktøyets kalender. Legg inn enkeltaktiviteter, eller utform gjøremål i aktivitetsmaler for enkel organisering av tjenestetilbudet. Om du endrer en aktivitetsmal, oppdaterer denne automatisk de dagene fremover i tid hvor malen er benyttet. Om du endrer en aktivitet direkte i kalenderen vil endringen kun gjelde for denne dagen.

Aktivitetene kan inneholde detaljerte prosedyrebeskrivelser eller handlingskjeder, bilder, videoer, ulike registreringer og pdf-filer. Den kan også inneholde egne registreringer som automatisk vises som grafer eller tabell, for en ønsket tidsperiode. Hver enkelt tjenestemottaker har mulighet til å få tilgang til egen dagsplan gjennom Omhus tilgangsstyring.

“Gjennom Omhu får vi muligheten til å registrere alt vi skal registrere på en enkel og sikker måte. Alle som er involvert i livet til min sønn har gjennom Omhu mulighet til å få tilgang til de nødvendige opplysningene de trenger for å yte den jobben de skal.”

Maja Hassel
Pårørende

Mer om Omhus funksjonalitet

Vil du vite mer?