Bistandsregistrering

For hver enkelt aktivitet har du oversikt over aktivitetens tilknyttede registreringer. Du kan legge inn detaljerte handlingskjeder som gjelder for den som mottar og yter bistand. I handlingskjedene kan du registrere bistand ved hjelp av bistandskoder fra 0-9, eller med IPLOS-verdier.

Bistandsregistreringen er en del av den løpende døgnklokkeregistreringen, noe som danner grunnlag for nøyaktige vedtak. I tillegg kan du registrere ulike tallbaserte verdier som for eksempel vekt, antall timer søvn eller blodsukker. Bilder, videoer og pdf-filer kan lastes opp, og du kan legge inn egne kommentarer for hver aktivitet.

Det vil være mindre avskrekkende å registrere med Omhu, noe som øker sannsynligheten for at de ansatte faktisk registrerer det de skal.

Frank Gøran Johnsen
Seksjonsleder i tilrettelagte tjenester
Oslo bydel Nordstrand

Mer om Omhus funksjonalitet

Vil du vite mer?