Arbeidsplan og fordeling av oppgaver

Som kommunal aktør plikter du å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomhetens helse- og omsorgstjenester slik at omfanget og innholdet i tjenestene er i samsvar med krav fastsatt i gjeldende lover eller forskrifter (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1).

Med Omhu kan du fordele dagens arbeidsoppgaver til en eller flere ansatte. Du kan opprette nye gjøremål, eller hente arbeidsoppgaver fra en eksisterende aktivitetsmal. Ved endringer i arbeidsplanen kan det enkelt gjøres tilpasninger i verktøyet med drag & drop-funksjonalitet. Det er samtidig mulig å legge til møter og andre avtaler som har betydning for arbeidsdagen.

Gjennom arbeidsplanen får vi dokumentert viktige registreringer løpende i arbeidet med den enkelte BPA-innehaver.

Marielle Thorstensen
Avdelingsleder Abcent

Mer om Omhus funksjonalitet

Vil du vite mer?