Omhu imponerer i Trondheim

Maja Hassel (42) brenner for innovative og gode tjenester. Med prosjektet “tilrettelagte boliger for fremtiden” ønsker hun å revolusjonere boligsituasjonen til unge mennesker med ulike hjelpebehov i Trondheim kommune. Her vil hun at Omhu skal være en del av løsningen. Sammen med Trondheim kommune og SINTEF gjør hun drømmen om til virkelighet.

Det startet med Gutteklubben Grei. En gutteklubb for hennes egen sønn og hans skolekamerater der det overordnede målet er å styrke guttenes sosiale kompetanse. - Jeg har en sønn som er lettere utviklingshemmet. Min filosofi bak gutteklubben grei er at guttene skal få økt sosial kompetanse, og at de skal føle et fellesskap med hverandre. For disse guttene har nemlig opplevd det samme; å ikke ha mange nære venner, eller å bli spurt etter i friminuttene, sier Maja før hun fortsetter:

- For det er dokumentert at unge utviklingshemmede ofte er ensomme, og sliter med depresjoner fordi de blir isolert. Men gjennom å utforme et velferdsteknologisk boligprosjekt hvor de har leiligheter i nærheten av hverandre, og å legge til rette for at de kan opprettholde de vennskapene de har, så har de en stor styrke i hverandre i hverdagen. Men slik systemet fungerer i dag kan de risikere å bli plassert i kommunale boliger i seks ulike deler av byen. Dette har potensielt store negative konsekvenser for disse guttene, og jeg er redd dette vil bidra til at de isolerer seg mer, noe som absolutt ikke gagner samfunnsøkonomien heller. Dette er jo også litt av grunnen til at Trondheim kommune og SINTEF er interessert i dette prosjektet.

Med Omhu for fremtiden

Når vi snakker med Maja kommer det tydelig frem at hun er veldig opptatt av velferdsteknologiske løsninger. Og i boligprosjektet skal ulik teknologi inngå som et hovedelement for selvstendighet og mestring.

- Her kommer Omhu inn i bildet. Jeg har begynt å ta i bruk Omhu til min sønn. Rett og slett fordi det er et fantastisk godt tjenesteverktøy. Mulighetene for nøyaktig kartlegging er usedvanlig god med Omhu. Min sønn har en del helseplager, og i den forbindelse har vi fått beskjed om å kartlegge plager og symptomer i seks måneder. Gjennom Omhu får vi muligheten til å registrere alt vi skal registrere på en enkel og sikker måte. Alle som er involvert i livet til min sønn har gjennom Omhu mulighet til å få tilgang til de nødvendige opplysningene de trenger for å yte den jobben de skal. Og om de er usikre finnes det detaljerte beskrivelser av ulike oppgaver i Omhu. Når boligprosjektet er godt etablert ønsker jeg at Omhu skal benyttes som det primære tjenesteverktøyet, forteller Maja oss engasjert.

Hva tror du Omhu kan bidra med slik at tjenestene blir bedre enn de er i dag?

- Det jeg umiddelbart vil trekke frem er at alle har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Det er vanlig å utforme individuell plan på papir, og mange har nok også opplevd å ikke bli tilbudt en slik plan. Programmene som finnes i dag tillater sjelden å knytte nettverket til den enkelte tjenestemottaker sammen, noe som gjør at den individuelle planen ofte blir lagt i en skuff fordi det kreves en stor koordinatorjobb å få alt til å henge i hop. Her har Omhu helt klare styrker.

- I det øyeblikket man får beskjed om at man har et barn som har behov for helse- og omsorgstjenester, burde Omhu implementeres fra den spede begynnelsen. Tjenesteverktøyet kan følge personen fra vugge til grav. Det viktigste med Omhu er at det er enkelt å koble inn aktuelle hjelpere i et livsløp. For ansatte kommer og går, og det er derfor kjempeutfordrende når informasjon forsvinner på veien. Det har jeg selv opplevd, sier Maja med et sukk.

Moren fra Trondheim har et tydelig ønske om at Omhu bør integreres med helseplattformen. Helseplattformen er en ny og felles pasientjournal for hele Midt-Norge. - Om man hadde fått til en integrasjon mellom Omhu og Helseplattformen er man sikret at informasjonen følger brukeren hele veien. Dette vil jeg absolutt jobbe for at skal bli en mulighet på sikt.

Ut med permer, inn med Omhu

Som arbeidsleder for sønnens BPA-ordning ser Maja fordeler ved å bruke Omhu i hverdagen. - Selv om assistenter ikke er pålagt å dokumentere i en BPA-ordning ser jeg flere gevinster med at de ansatte gjør dette i noen tilfeller. Det er en klar fordel at man kan separere informasjonen i Omhu; altså at en del av verktøyet er for ansatte og en del er for pårørende. Pårørende trenger ikke nødvendigvis å ha innsyn i alt som blir dokumentert, men at verktøyet åpner for samhandling er veldig positivt.

Frem til nylig har Maja systematisert alle dokumenter som omhandler sønnen i permer. - Om jeg skulle falt fra eller blitt syk, så kan den neste som stepper inn lett finne tilbake til nødvendig informasjon når alt ligger tilgjengelig i Omhu. Det er få systemer i dag, slik jeg ser det, som har tenkt på at dette er funksjoner vi må ivareta; men det har gjengen bak Omhu tenkt på. Jeg er mektig imponert over Omhu, avslutter Maja engasjert.

Vil du vite mer?

Er du interessert i å vite mer om Omhu sin funksjonalitet? Book en demo, eller ta direkte kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi ser frem til å høre fra deg.

Book demo    Kontakt oss