Kirkens bymisjon bruker Omhu

Bente Charlotte Gausen

Byleder Holmestrand

Kirkens bymisjon er en ideell organisasjon som startet i Oslo i 1855. Organisasjonen arbeider for at mennesker som strever med hverdagen på ulike måter skal få det litt bedre. Gjennom en rekke tiltak lokalisert over hele landet gjør Kirkens bymisjon en stor forskjell for enkeltindivider - og for samfunnet.

Kirkens Bymisjon Vestfold er tilstede i tre byer; Sandefjord, Tønsberg og Holmestrand. Avdelingen i Holmestrand startet i august 2017, og består nå av tiltakene Fritidshus, arbeid, Kaffevogn, Møtestedet og Feltpleien. Vi har tatt en prat med Bente Charlotte Gausen som er byleder i Holmestrand om deres erfaringer med Omhu som verktøy.

Feltpleie med Omhu

Når begynte dere å bruke Omhu, og hvilken målgruppe yter dere tjenester til?

- Når feltpleien åpent i april 2019 trengte vi et journalsystem som følger alle lover og regler knyttet til helsepersonellovgivning. Vi kjente til flere ulike systemer som fyller kravene, men de opplevdes alt for store for oss og vårt behov. De hadde ikke mulighet til å «skille ut» kun den delen vi hadde behov for. Derfor falt valget på Omhu.

- Feltpleien yter helsetjenester til mennesker med rusutfordringer. Vår hovedoppgave er å forebygge skader og redusere konsekvenser av rusbruk. Vi bistår med veldig mye, og felles for menneskene vi er i kontakt med er at de ikke hadde gått til legen med utfordringene sine på samme tidspunkt. Ofte bistår vi med å komme i kontakt med fastlege eller annet helsepersonell dersom det er nødvendig. Hos oss håndterer vi alt fra sårstell og sårskift, abscesser som ikke har utviklet seg for langt, enkle helseundersøkelser som kan gi informasjon om helsetilstand, hepatittavdekking og -oppfølging, og utdeling av brukerutstyr for å nevne noe.

Journalnotat blir brukt hyppig

Hvorfor bruker dere Omhu?

- Journalnotat er det mest brukte, og vi er utrolig godt fornøyde med å ha fått en egen knapp til å opprette notat. I tillegg er vi veldig begeistret for at journalnotater nå legger seg under hverandre i en liste – det gjør alt mye mer oversiktlig.

Særlig i forbindelse med såroppfølging brukes muligheten til å legge inn bilder som dokumentasjon.

Vi bruker ikke ansattmodulen i Omhu, det passer ikke helt inn for våre tiltak. I tillegg er vi veldig begeistret for at det kan kobles opp mot elektronisk pasientjournal.

Har Omhu løst et spesifikt behov eller utfordring hos dere?

- Omhu har løst utfordringen vi hadde med å finne et journalsystem som passet oss både i størrelse og funksjon. Dette behovet har vi nå fått dekket på en svært god måte.

Vil du vite mer?

Er du interessert i å vite mer om Omhu sin funksjonalitet? Book en demo, eller ta direkte kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi ser frem til å høre fra deg.

Book demo    Kontakt oss