Hava Instituttet understøtter atferdsanalytisk praksis med Omhu

Hava Instituttet arbeider primært med håndtering av aggressiv og voldelig atferd. De er nok mest kjent for utbredt kursvirksomhet innen skadeavverging, men instituttet tilbyr også døgnkontinuerlige omsorgstjenester med 2:1-bemanning for mennesker med utfordrende atferd. I dette arbeidet anvendes atferdsanalytiske prinsipper og målrettet miljøarbeid på en effektiv måte.

Vi har tatt en prat med to av Hava Instituttets ansatte. Annika Poulsen har en master i atferdsvitenskap (tidligere læring i komplekse systemer) og arbeider som fagkonsulent i firmaet. Svenn Erik Flatland er seniorkonsulent samme sted.

Når begynte dere å bruke Omhu?

- Vi gikk til innkjøp av Omhu på nyåret i 2018. Nå som den nye versjonen av verktøyet ble lansert har vi begynt med opplæring av én personalgruppe i verktøyet. Vi har produsert opp små videosnutter for hvordan man bruker Omhu i det daglige. Vi er foreløpig på prøvestadiet i dette opplæringsprosjektet, og vi følger opp teamet i Teams (videotjeneste red.anm.). Dette er jo selvfølgelig et resultat av Covid-19, men det fungerer tilsynelatende bra, utdyper Svenn Erik.

Effektivisert fagadministrasjon

Hvorfor bruker dere Omhu?

- Effektivisering og informasjonsflyt er en av de største årsakene til at vi bruker Omhu. Vårt fagadministrative system (FAS) var tidligere permbasert. Nå holder vi oss godt innenfor lovverket som regulerer lagring av data, og vi har effektivisert fagadministrasjonen betydelig. Vi har også kommet med en del innspill til Omhu-teamet om hvordan vi tenker noe kan løses, og de har vært veldig lydhøre overfor våre innspill. Det må jo sies at vi gleder oss til at verktøyet utvikles i enda større grad, for eksempel innenfor kapittel 9-rapportering til Fylkesmannen, sier Annika med anerkjennelse fra Svenn.

Omhu styrker rettssikkerheten til våre tjenestemottakere

Hvilke tre funksjoner i verktøyet er dere mest fornøyd med?

  1. Det er enkelt å registrere i Omhu. Vi kan implementere atferdsanalytiske prinsipper direkte inn i rapporteringen. Omhu-gjengen forstår hvordan vi arbeider med å analysere og evaluere data.
  2. Det er kjekt at man kan legge inn bilder og video i en handlingskjede.
  3. Omhu er intuitiv i bruk. Det er enkelt å navigere i verktøyet, også for de som ikke er veldig datakyndige.
Har Omhu løst et spesifikt behov eller utfordring hos dere?

- Det var jo en grunn til at vi var på utkikk etter et elektronisk system som kunne erstatte vårt permbaserte system.

I og med at Omhu er utviklet i henhold til lovverket som regulerer oppbevaring av personopplysninger og generell pasientsikkerhet føler vi oss godt dekket i forhold til det vi gjorde før.

Omhu styrker rettssikkerheten til våre tjenestemottakere. Det er også en stor fordel at saksbehandlere i kommunen og pårørende kan kobles på slik at de får den nødvendige informasjonen de har behov for.Omhu gjør det enkelt å samhandle på tvers av tjenester.

- I tillegg tillater verktøyet oss å utvikle vårt fagadministrative system på en god måte. Slik vi ser det kan Omhu brukes av et bredt spekter av omsorgstjenester som arbeider målrettet. Verktøyet er ikke bare laget for mennesker med spesifikke diagnoser, avslutter fagkonsulenten.

Vil du vite mer?

Er du interessert i å vite mer om Omhu sin funksjonalitet? Book en demo, eller ta direkte kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi ser frem til å høre fra deg.

Book demo    Kontakt oss