Sparer 200 000 i året

Lene Skjaker Borgli

Daglig leder

Habilitering Hadeland ble etablert for litt over et år siden, og fra den spede begynnelse har de brukt Omhu som tjenesteverktøy. Som leverandør av tjenester i ulike omsorgstiltak lovpriser Lene Skjaker Borgli (daglig leder) Omhus funksjonalitet og tilgjengelighet. Med Omhu som fagsystem har de fjernet alle papirbaserte støttesystemer. Slik sikrer Habilitering Hadeland god informasjonsflyt og pasientsikkerhet i egne tiltak, og som kvalitetsindikator overfor kommunen.

«Omhus største styrke er tilgjengeligheten», det sier Lene begeistret til oss en varm sommerdag. Og Lene har all grunn til å være tilfreds. Ikke bare fordi Omhu fungerer så godt i bruk, men også fordi det relativt nye firmaet har mange spennende prosjekt å holde fingrene i.

Hvordan bruker dere Omhu i det daglige?

«Vi bruker Omhu i tjenestetilbudet vi drifter. Kommunen har sitt eget journalsystem, men det forholder ikke vi oss til. All registrering gjøres i Omhu, og vi registrerer ingenting på papir. Vi har fra start samarbeidet tett med kommunen. Fordelen med vårt tette samarbeid er at vi får vist hvor enkelt det er å bruke Omhu. Tildelingsenheten, koordinator for individuell plan, tjenesteleder og avdelingsleder kan hele tiden holde seg oppdatert på informasjon og generell utvikling» sier Lene entusiastisk.

Hva sier deres samarbeidspartnere om Omhu?

«De sier det er enkelt og intuitivt å bruke Omhu. Selv om du ikke har erfaring med Omhu i bruk, kan du enkelt manøvrere deg i systemet; det er lett å finne informasjon. Den automatiske grafingen utmerker seg positivt til bruk i et kapittel-9 vedtak. Ukeplanfunksjonaliteten er også veldig fin. Her kan du klikke deg inn på hver aktivitet, og få opp detaljerte handlingskjeder hvis det trengs. Dette er særdeles viktig når vi har vikarer og nyansatte på jobb, og ikke minst som en kvalitetssikring av tjenesteleveransen.»

Tilgangsstyringen er unik

Hva har Omhu som andre fag- og journalsystem på markedet ikke har?

«Det er tilgjengeligheten. Med Omhu har du tilgang uansett hvor du er. I tillegg har alle impliserte mulighet til å skaffe seg informasjon via tilgangsstyringen. Det er helt klart en styrke, og noe de andre systemene på markedet ikke har. Og, om man gjør en endring i et tiltak kan man enkelt visualisere dette i Omhu. Slik er det lett å måle om det vi gjør har hatt effekt til det bedre – eller til det verre. Det er jo slik vi som vernepleiere arbeider; vi måler mye.»

«Omhu er også veldig tidsbesparende. Av erfaring vet jeg at det går mye tid på å legge inn registreringer fra papir til data, og å skrive månedsrapporter til kommunen. Å jobbe på denne måten er veldig tidkrevende. Med Omhu kan du ta ut en rapport fra verktøyet og sende fra deg, uten veldig mye administrativt ekstraarbeid.» Lene kan røpe at de sparer 200 000 kroner i året (per omsorgstiltak) på administrativt arbeid ved å bruke Omhu. Om man yter tjenester til flere tjenestemottakere er dermed innsparingen betydelig ved å ta i bruk Omhu.

Nye takter med Verktøykasser AS

I tillegg til å drifte omsorgstiltak for ulike kommuner, har Habilitering Hadeland mange spennende prosjekt på gang. I samarbeid med Ridderne AS har de nylig lansert en a-meldings app. Denne appen fungerer som ei huskeliste når du skal fylle ut melding om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner. Men det er større ting på gang:

«Det største prosjektet vi driver med nå er utvikling av VR-teknologi som kan brukes til etisk refleksjon og i veiledning. Med et 360-graders kamera kan den ansatte få veiledning fra habiliteringstjenesten eller andre aktører, uten at det er en ekstra person med inn i rommet. Den som gir veiledning tar på seg VR-briller, og blir dermed med inn i "rommet" til den som skal motta veiledning – bare ved hjelp av et kamera, et par vr-briller og litt teknologi.» Lene nevner avslutningsvis at det snart kommer en ny app. Her har gjengen bak Verktøykasser samlet sammen en rekke sjekklister som kan hjelpe deg i ulike situasjoner. De arbeider også med en digital kursplattform, og en nettbutikk der ulike fagmaterialer kan samles og selges.

Habilitering Hadeland kan du besøke her
Verktøykasser kan du besøke her

Vil du vite mer?

Er du interessert i å vite mer om Omhu sin funksjonalitet? Book en demo, eller ta direkte kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi ser frem til å høre fra deg.

Book demo    Kontakt oss