Abcent sparer tid med Omhu

Som assistent i en BPA-ordning har man ikke plikt til å dokumentere helsehjelp jamfør journalforskriften. Når den man skal bistå i hverdagen har vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 er situasjonen en helt annen. Abcent bruker Omhu for å dokumentere helsehjelp slik ovennevnte lovtekst krever. Prosjektkoordinator Linn Kathrine Kallåk er storfornøyd med Omhus funksjonaliteter.

Hvor mange BPA konsesjoner med kapittel 9 vedtak har dere i Abcent?

- I Abcent har vi 40 BPA-tiltak, der tre av disse har vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. I tillegg har vi to helse- og omsorgstiltak som har kapittel 9-vedtak. Vi ser for oss en økning i BPA-konsesjoner med kapittel 9-vedtak med tiden, sier Linn Kathrine.

Det meste gjør seg selv med Omhu

Hvilke fordeler har Omhu sett opp imot annen type registrering?

- I Omhu er det enkelt å føre inn i, spesielt etter den nye oppdateringen. Det er lettvint å plotte inn i Omhu i stedet for å finne frem permer og bla seg gjennom mange ark. Når man har gjort grunnjobben med å legge inn opplysningene i Omhu gjør det meste seg selv i ettertid. Vi hadde akkurat innført papirbasert FAS-system (fagadministrasjon) i et tiltak vi har, men der har jeg nå lagt inn all informasjon i Omhu. I permene var det mye mer tungvint å lete frem i. Vi har lagt inn absolutt alt i Omhu nå, og det fungerer veldig bra. Når det skjer nye ting i et tiltak får de ansatte beskjed via Omhu, og da er det mye lettere å se om de ansatte faktisk har sett nye endringer og informasjon.

Omhu sikrer god informasjonsflyt

Er det et konkurransefortrinn for dere at dere bruker Omhu i rapporteringen?

- Vi blir i hvert fall mer effektive i jobben vår rundt registreringer og planlegging. Vi får i tillegg sikret en god informasjonsflyt, noe Linn Kathrine trekker frem som et viktig poeng.

Ser du et innsparingspotensiale ved å bruke Omhu i den daglige registreringen?

- Ja, ved at man kan bruke tiden man får til overs på andre ting. Vi sparer tid når vi registrerer i Omhu.

Har dere fått kommentarer på Omhus funksjonaliteter fra andre involverte, for eksempel pårørende?

- De pårørende er fornøyd med at de kan gå inn i rapportene å lese hvordan dagen til tjenestemottakeren har vært. Enkelte av arbeidslederne i BPA-ordningen ønsker heller ikke mer rapportering enn det lovverket krever, avslutter prosjektkoordinatoren.

Vil du vite mer?

Er du interessert i å vite mer om Omhu sin funksjonalitet? Book en demo, eller ta direkte kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi ser frem til å høre fra deg.

Book demo    Kontakt oss