Omhu - av fagfolk for fagfolk

Det fleksible digitale journalsystemet for helse- og omsorgsektoren.

Det digitale journalsystemet Omhu er utviklet av fagfolk for fagfolk. Omhu er et fleksibelt og intuitivt fag- og journalsystem som ivaretar både medarbeidere og tjenestemottakere innenfor helse- og omsorgssektoren. 

 

Et knippe funksjoner i Omhu

Skybasert og sikkert journalsystem

Omhu leveres som et skybasert verktøy som forhindrer all lokal lagring av data. Systemet krever pålogging med høyeste sikkerhetsnivå via ID-porten. Dette fungerer på samme måte som når du logger inn i nettbanken.

Omhu gir deg full oversikt - når du trenger det

Rollebasert tilgangsstyring 

Basert på ulike roller og kompetanse får medarbeidere tilgang til ulike deler av fag- og journalsystemet. Det er superbrukere i organisasjonen som har ansvaret for tilgangsstyringen.
Omhu legger til rette for brukermedvirkning. Tjenestemottaker kan få ulike tilganger til egen journal. I kalenderfunksjonen kan man gi beskjeder til ansatte og styre egen hverdag.

Grafer og rapporter 

Omhu er et enkelt og intuitivt fag- og journalsystem der grafer og rapporter gjør det enkelt å følge med på tjenestemottakers utvikling. Registreringer resulterer i automatiske grafer som tilpasses ønsket tidsrom. Man kan velge en graf over unike elementer eller legge flere grafer oppå hverandre for å se etter sammenhenger.
I Omhu genereres ulike rapporter automatisk etterhvert som informasjon legges inn. Med enkel avhukning kan man selv velge hva man ønsker rapportering på, noe som gir helse- og omsorgstjenestene god oversikt over bistandsbehovet til enhver tid.

Omhu inviterer til samarbeid

Effektiv samhandling 

Omhu gjør det enkelt å samhandle. Fagsystemet gjør det lett å samhandle i teamet, med alle ansatte og ledelsen. Noen av våre kunder samhandler også på tvers av etater og tjenestenivå. Effektiv tilgangsstyring gir mulighet for god dialog mellom ulike samarbeidspartnere og dette kan bidra til kostnadseffektive tjenester.
Med informasjon satt i et enhetlig system sparer du tid og ressurser, og du frigjør tid til mer omsorg og engasjement.
Omhu utvikles i samarbeid med våre kunder

Support

I Omhu er vi opptatt av at kundene våre skal få god support. Vi har egne kundebehandlere som vil gi deg veiledning og hjelp ved behov. Våre kundebehandlere har bred kompetanse fra helsevesenet og de kjenner arbeidshverdagen der ute 

Vi lytter til, og utvikler Omhu sammen med kundene våre.

Omhu er utviklet av fagfolk for fagfolk.