Et digitalt fag- og journalsystem for helse- og omsorgssektoren

Book demo

Kort forklart

today

Dagsplaner

Digitale dagsplaner som strukturerer hverdagen.

format_list_numbered

Bistandskoder

Fortløpende registrering av bistandsbehov for nøyaktige vedtak.

insert_chart_outlined

Frekvensregistrering

Sett inn effektive tiltak basert på nøyaktige data.

notification_important

Endringsmeldinger

Alltid oppdatert om viktige endringer for tjenestemottaker.

backup

Sikker skylagring

Data lagres kryptert i Microsoft Azure.

login

Sikker innlogging

Logg inn via BankID eller Buypass.

verified_user

Tilgangsstyring

Tilgang til informasjon basert på kompetanse og rolle.

list_alt

Journalnotat

Kronologisk notat for god oversikt.

today

Arbeidsplan i kalender

Hold oversikt over arbeidsoppgaver og viktige avtaler.

group

Effektiv samhandling

Samhandle på tvers av tjenester og forvaltningsnivå.

playlist_add_check

Målrettet ledelse

Involver ansatte og sikre lovpålagte kvalitetskrav.

mood

God ressursutnyttelse

Redusér administrative oppgaver og frigjør mer tid til tjenestemottaker.

Omhu - for hvem?

Omhu kan brukes av alle som yter helse- og omsorgstjenester i privat, ideell og offentlig sektor. Er ditt overordnede mål å sikre faglig forsvarlige tjenester med fokus på pasientsikkerhet og effektiv samhandling? Da er Omhu verktøyet for deg.

Miljøterapeutiske tjenester

Omhu er et digitalt fag- og journalsystem skreddersydd for miljøterapeutiske tjenester. Verktøyet er utviklet for å sikre effektivt og målrettet arbeid i tjenestene til personer med kognitive funksjonsvariasjoner.

Les mer

BPA - Brukerstyrt personlig assistanse

Omhu gjør samordning og koordinering av ulike tjenester enkelt. Om du har mange eller få instanser knyttet til en BPA-ordning sikrer Omhu effektiv informasjonsflyt og oppgavefordeling mellom de ansatte og ulike etater.

Les mer

Psykisk helsetjeneste

Med Omhu kan man enkelt invitere nærpersoner og profesjonelle hjelpere inn i et felles nettverk for å styrke samarbeid og kommunikasjon. Med tilgangsstyring samordner du enkelt tjenestetilbudet.

Les mer

Institusjon/enkelttiltak innenfor barnevern

Omhu sikrer god informasjonsflyt mellom ulike instanser. Systemet gir enkelt tilgang til ungdommens mål og tiltaksplan. Verktøyet har flere funksjoner som sikrer godt målrettet miljøarbeid. Dette er lett tilgjengelig på flere flater i en travel hverdag.

Les mer

Helsetjenester

Omhu er et fag- og journalsystem. Gjennom tilgangsstyring kan tilknyttet helsepersonell dokumentere og få informasjon på en sikker og effektiv måte ut fra rollen de har hos tjenestemottaker.

Les mer

Omhu er et system med stor fleksibilitet og verktøyet kan skreddersys etter behov. Vi bistår med nødvendige tilpasninger basert på ønsket funksjonalitet og vårt team følger godt opp hele veien.

Omhu's bruksområder

Book en demo med Omhu

Ønsker du å se hvordan Omhu fungerer i praksis? Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg så snart som mulig for å avtale en nettbasert demonstrasjon av Omhu sine funksjoner og bruksområder.

 

Utviklet i samarbeid med