Dette er nytt i Omhu

Tjenestemottakersiden

Endringsmeldinger er flyttet

Endringsmeldinger for tjenestemottakere er nå flyttet til egen fane. Dette for å optimalisere visning av Omhu på mindre enheter. Antall uleste endringsmeldinger indikeres på fanen.

Skjermbildet tjenestemottakerfaner
Dokumentere effekt på eventuell medisin

Etter å ha gitt ut eventuell medisin er det nå mulighet for å kunne dokumentere effekten. Dette gjøres ved klikke seg inn på navnet på den medisinen du har gitt, og skrive inn en tekst på effekt. Rettigheten på denne knappen er den samme som å signere for gitt medisin. I den samme dialogen sender du også et varsel til en kollega om at eventuell medisinen er gitt ut, og dokumentert effekt for. Alt blir synlig i rapporten for «Gitt legemiddel» og i dagsplanrapporten.

Skjermbildet viser dialog for dokumentering av effekt

Nye medisinformer

Følgende nye medisinformer er lagt til i Omhu:
 • Salve
 • Injeksjon
 • Inhalasjon
 • Spray
 • Tyggetabletter
 • Dråper
 • Plaster
 • Depot kapsler
 • Krem
 • Gel
 • Vagitorier
 • Rektalvæske
 • Munnvann

Mål og tiltak

Følgende er nytt under fanen «Tiltak»:

 • Alle mål og tiltak presenteres i en liste med sorterings- og søkefunksjonalitet inne på tjenestemottaker-siden
 • Ved klikk på et tiltak i lista får du opp et skjermbilde hvor tiltaket kan vises i både horisontal og vertikal visning
 • Mulighet for å skrive ut ett tiltak
 • Mulighet for å se logg-historikk på ett pågående tiltak
 • Lagt til tekstbehandlingsfunksjoner når en oppretter og redigerer/evaluerer
 • Mulighet for å knytte mål og tiltak opp mot en tjenestekategori
 • Kunne sortere pågående tiltak på tjenestekotegori i mål- og tiltakslogg og på “Tiltak” under dagsplanrapport
 • Mulighet for å skrive ut fra mål- og tiltakslogg.
Skjermbildet viser ny detaljvisning for mål og tiltak

Kontaktinfo for tjenestemottaker er flyttet til fanen «Relasjoner»

Dette for å samle all kontaktinfo under ett, samt forberede infosiden til tjenestemottaker til nytt innhold.

Arbeidsplan

Valg av tjenestekategori ved tildeling av aktiviteter

På arbeidsplan er det nå mulig under tildeling av aktiviteter, å kun tildele de aktivitetene som tilhører valgt tjenestekategori. Velges alle kategorier tildeles alle oppgaver uavhengig av tjenestekategori.

Skjermbildet viser tildeling av aktiviteter

Dashboard

Høyre sidemeny på dashboard kan skjules

Høyre sidemeny med varsler, endringer og meldinger kan nå skjules for å gjøre bedre plass til kalender. Den skjulte menyen indikerer likevel uleste elementer.

Skjermbildet viser dashboard med høyre meny skjult