Dette er nytt i Omhu

Tjenestemottaker

Legemiddelkort
Oversikten for medisinsk på tjenestemottaker, har nå en knapp for å åpne legemiddelkort. Her vises alle legemidler som er registrert på tjenestemottaker. For faste- og midlertidige legemidler kan en også søke frem godkjente doser innenfor en ønsket tidsperiode.
På legemiddelkortet vil også innlagt informasjon om cave/allergier samt diagnoser ligge.
Det er mulighet for å skrive ut legemiddekortet.
Legemiddelkort
Oversikt over legemidler på aktivitetsregistrering
Oversikten over legemidler som skal signeres ut er endret. Nå vises alle legemidlene i en liste sortert på tidspunkt de skal gis ut på dagen (fra tidligst). I tillegg til sortering på tid, kan en nå også sortere på navn eller gjøre et frisøk i oversikten. 
 
Det er også lagt inn knapp for korrigering av gitt legemiddel. Ved å benytte denne funksjonen kan en i etterkant legge inn kommentarer på gitt legemiddel. Kommentaren vil bli synlig i rapporten. Knappen blir synlig rett etter at legemidlet er signert ut. Knappen er også synlig i historikk for gitt legemiddel inne på tjenestemottaker-siden. Der vil også knappen være synlig på dager bakover tid.
Knappen har egen tilgang på admin-siden.
 
Ny oversikt og korrigering av legemidler
Filer
Det er nå mulig å velge flere filer for opplasting til tjenestemottaker samtidig.

Eldre nyheter

Tjenestemottaker

Gi ut fast legemiddel uten godkjenning av dosett
Ved å krysse av på «Skal ikke godkjenne dosett» trenger en ikke å legge inn forhåndskrevet dose som deretter må godkjennes. Da vil legemiddelet være mulig å signeres ut med en gang og mengden som skal gis må bestemmes ved utgivelsestidspunkt.
Gi ut fast legemiddel uten godkjenning av dosett
Mulighet for å velge flere for godkjenning av dosett
Når en har lagt legemiddel til dosett og klikker «Signer for lagt til dosett» vil en nå kunne velge alle kollegaer som har tilgang til å godkjenne. Her er det nå mulig å velge en, flere eller alle ansatte på listen ved avkryssing. Alle som krysses av får varsel når de logger seg inn i Omhu. Den første av disse som godkjenner, sender legemiddelet videre klar til å gis ut til tjenestemottaker.
Gi ut fast legemiddel uten godkjenning av dosett
Rapporter
Vi har ryddet opp på rapportsiden samt tilganger for disse. Se oppdaterte og nye tilganger på adminsiden.

Tjenestemottaker

Skjemaer
Vi har lagt til fire nasjonale skjemaer som kan fylles ut og lagres på tjenestemottaker i Omhu. Skjemaene kan i ettertid lastes ned og redigeres videre i Word ved behov. Mer om skjemaer i brukermanualen.

Adminsiden

Opprydning i tilganger

Som et ledd i lansering av ny funksjonalitet har vi også gjort en opprydding i tilgangsstyringen inne på admin-siden. Noen tilganger har fått nytt navn, og rekkefølgen på en del tilganger har blitt endret slik at de stemmer mer overens med de ulike sidene og menyene i Omhu. Er det administratorer som har spørsmål, innspill eller ønsker en gjennomgang av tilgangsstyringen, ta kontakt med oss på 

Tjenestemottakersiden

Ekstra opplysninger for tjenestemottaker

Det er nå mulig å legge til ekstra opplysninger for tjenestemottakere. Disse kan velges fra allerede forhåndsutfylte avdelingsmaler, eller nye blanke. Opplysningsmalene kan benyttes til å lage delvis utfylte opplysninger, som kan kompletteres for hver tjenestemottaker.

Ekstra opplysninger på infosiden til tjenestemottaker
Utvidelse av funksjonell analyse
Det er nå mulig å lage FAK-skjema etter at det er satt opp en registrering som funksjonell analyse.Når en oppretter eller redigerer en registrering, er det nå mulighet for å legge til/endre og slette linjer i FAK-skjema. Det er mulig å legge til å så mange linjer en vil. Siste konsekvens blir automatisk kopiert til neste foranledning for å forenkle utfylling av linjene.FAK-skjema er tilgjengelig for signering i Standardrapport for den aktuelle atferdsregisteringen. Skjemaet vil også være synlig i Dagsplanrapport under Registrering.
Utvidet funksjonell analyse

Tjenestemottakersiden

Endringsmeldinger er flyttet

Endringsmeldinger for tjenestemottakere er nå flyttet til egen fane. Dette for å optimalisere visning av Omhu på mindre enheter. Antall uleste endringsmeldinger indikeres på fanen.

Skjermbildet tjenestemottakerfaner
Dokumentere effekt på eventuell medisin

Etter å ha gitt ut eventuell medisin er det nå mulighet for å kunne dokumentere effekten. Dette gjøres ved klikke seg inn på navnet på den medisinen du har gitt, og skrive inn en tekst på effekt. Rettigheten på denne knappen er den samme som å signere for gitt medisin. I den samme dialogen sender du også et varsel til en kollega om at eventuell medisinen er gitt ut, og dokumentert effekt for. Alt blir synlig i rapporten for «Gitt legemiddel» og i dagsplanrapporten.

Skjermbildet viser dialog for dokumentering av effekt

Nye medisinformer

Følgende nye medisinformer er lagt til i Omhu:
 • Salve
 • Injeksjon
 • Inhalasjon
 • Spray
 • Tyggetabletter
 • Dråper
 • Plaster
 • Depot kapsler
 • Krem
 • Gel
 • Vagitorier
 • Rektalvæske
 • Munnvann

Mål og tiltak

Følgende er nytt under fanen «Tiltak»:

 • Alle mål og tiltak presenteres i en liste med sorterings- og søkefunksjonalitet inne på tjenestemottaker-siden
 • Ved klikk på et tiltak i lista får du opp et skjermbilde hvor tiltaket kan vises i både horisontal og vertikal visning
 • Mulighet for å skrive ut ett tiltak
 • Mulighet for å se logg-historikk på ett pågående tiltak
 • Lagt til tekstbehandlingsfunksjoner når en oppretter og redigerer/evaluerer
 • Mulighet for å knytte mål og tiltak opp mot en tjenestekategori
 • Kunne sortere pågående tiltak på tjenestekotegori i mål- og tiltakslogg og på “Tiltak” under dagsplanrapport
 • Mulighet for å skrive ut fra mål- og tiltakslogg.
Skjermbildet viser ny detaljvisning for mål og tiltak

Kontaktinfo for tjenestemottaker er flyttet til fanen «Relasjoner»

Dette for å samle all kontaktinfo under ett, samt forberede infosiden til tjenestemottaker til nytt innhold.

Arbeidsplan

Valg av tjenestekategori ved tildeling av aktiviteter

På arbeidsplan er det nå mulig under tildeling av aktiviteter, å kun tildele de aktivitetene som tilhører valgt tjenestekategori. Velges alle kategorier tildeles alle oppgaver uavhengig av tjenestekategori.

Skjermbildet viser tildeling av aktiviteter

Dashboard

Høyre sidemeny på dashboard kan skjules

Høyre sidemeny med varsler, endringer og meldinger kan nå skjules for å gjøre bedre plass til kalender. Den skjulte menyen indikerer likevel uleste elementer.

Skjermbildet viser dashboard med høyre meny skjult